Dr Gordana Velisavljev-Filipović Neonatolog – Poliklinika za decu i odrasle Velisavljev

Dr Gordana Velisavljev-Filipović Neonatolog – Poliklinika za decu i odrasle Velisavljev

Poliklinika Velisavljev
Jovana Boškovića 6
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL
Dr Gordana Velisavljev-Filipović Neonatolog
Dr Gordana Velisavljev Filipovic Neonatolog

Medicinske usluge

Biografija doktora

Pedijatrijska ordinacija Velisavljev

Zakažite pregled

Medicinske usluge

Pregled subspecijaliste neonatologa - Cena: 3.000 din
Subspecijalistički pregled neonatologa obuhvata pregled novorođenčeta i prevremeno rođenog deteta u prvom mesecu života, kao i praćenje telesnog i mentalnog razvoja deteta u prvom mesecu života sa ciljem otkrivanja eventualnih poremećaja u funkcionisanju. Neonatolog obavlja i ultrazvuk mozga, tako da se na jednom mestu može dobiti kompletan pregled.

Ultrazvuk mozga - Cena: 3.600 din
Ultrazvuk mozga izuzetno je bitno obaviti kod prevremeno rođene dece i dece iz rizičnih trudnoća. Pored toga, koristan je u proceni postojanja urođenih anomalija mozga,  infekcije i njenih posledica, kao i detektovanje prisustva tumora ili urođenih proširenja krvnih sudova. Njegove prednosti su: mogućnost ponavljanja pregleda, izbegavanje jonizovane radijacije, nepostojanje potrebe za sedacijom, te je moguće praćenje razvoja deteta iz meseca u mesec.

Biografija doktora: Dr Gordana Velisavljev-Filipović Neonatolog

Dr Gordana Velisavljev Filipovic Neonatolog

Rođena 11. 09. 1962. u Novom Sadu, gde je završila Medicinski fakultet. Diplomirala je 1986. godine sa srednjom ocenom 9,63. Tokom studija učestvovala sa naučnim radovima na svim Kongresima Studenata Medicine i Stomatologije Jugoslavije a za rad Urođene mane metabolizma dobila i majsku nagradu i kao predstavnik Jugoslavije učestvovala na Internacionalom Kongresu studenata Medicine i Stomatologije u Budimpešti 1983. godine. Prilikom razmene studenata u okviru osnovnih studija boravila u Rijeci mesec dana nakon 4. godine studija na Dečjoj bolnici na Kantridi, zatim u Baden-Badenu mesec dana, a nakon 5. godine studija, Kinder Klinik.

Posle diplomske studije upisala 1986. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu iz oblasti neurobiologije. Nakon obavljenog obaveznog lekarskog staža na Klinikama i Institutima u Novom Sadu zaposlila se 1988. godine na Institutu za zdravstevnu zaštitu majke i deteta u istom gradu na Pedijatrijskoj Klinici, na odeljenju Intenzivne nege i terapije. Godine 1989. u Zagrebu pohađa edukaciju iz transfontanelarne ultrasonografije mozga novorođenčeta i odojčeta. Od tada radi i u ultrazvučnom kabinetu prateći novorođenčad sa perinatalnim oštećenjem mozga. Godine 1990. boravi u Zagrebu nedelju dana na Tečaju trajne izobrazbe liječnika - Ultrazvuk u dijagnostici ranog oštećenja mozga.

Magistarski rad sa nazivom Farmakogenetske pojave u dece odbranila je 01.07.1991. godine. Specijalistički ispit iz pedijatrije položila je 02.02.1994. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu sa odličnim uspehom i od tada radi na odeljenju za prevremeno rođenu decu Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine u Novom Sadu. Subspecijalistički ispit iz perinatologije-neonatologije položila 1998. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Doktorsku disertaciju pod nazivom Intrakranijalno krvarenje i neuropsihološke karakteristike prevremeno rođene dece odbranila je 12. februara 2010. godine. Iste godine izabarana je za docenta na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

Objavila je 101 naučni i stručni rad u domaćim, stranim časopisima, zbornicima Kongresa i Simpozijuma. Koautor je edukativnog priručnika Vi i Vaša beba o ishrani i nezi norovođenčeta i odojčeta, koji je doživeo dva izdanja 1996. i 1998. godine, odobren od Ministarstva zdravlja republike Srbije.

Učestvovala je u izradi četiri projekta. Prvi, četvorogodišnji projekat - Perinatalni morbiditet i mortalitet u Vojvodini - na Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine u Novom Sadu, pod rukovodstvom Prof. dr Drage Belopavlović. Drugi i treći projekat pokrajinskog Izvršnog Veća Ishrana novorođenčadi na teritoriji regiona Južna Bačka i Ishrana novorođenčadi na teritoriji regiona Južna Bačka - faza II unapređenje ishrane pod metorstvom Prof dr Aleksandara Cvejića. Trenutno učestvuje u projektu pokrajinskog Izvršnog Veća pod naslovom “Ishrana novorođenčadi na teritoriji Južna Bačka” koji je ponovo odobren za period 2007/08 godine. Rukovodilac projekta je Prof dr A.Cvejić.

Od 2004. do 2010. godine bila je načelnik odeljenja za prevremeno rođenu novorođenčad Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine. Mentor je u izradi više studentskih radova od kojih je jedan reprezentovan i na Svetskom kongresu studenata medicine na Floridi (SAD) 2002. godine.

U izvođenju nastave učestvuje od 1994. godine izborom u zvanje asistenta na nastavnom predmetu pedijatrija. Obavlja praktičnu nastavu iz predmeta pedijatrija za studente medicine IV i VI godine studija.

Godine 2001. boravila je nedelju dana na Salzburg seminaru iz neonatologije koji je organizovao Columbia Univerzitet, pod rukovodstvom Prof. R. Polina. Zatim, 2002. godine boravila je 2 meseca na odeljenju neonatologije i intenzivne nege i terapije na Univerzitetskoj klinici u Grazu pod mentorstvom Prof. Mullera. Godine 2004. pohađala je seminar iz Neonatalne neurologije u Potsdamu (Berlin), pod mentorstvom Prof. Linde de Vries. Nakon toga, 2007. godine boravila nedelju dana u Cirihu na seminaru iz Neonatalne neurologije, pod mentorstvom Prof. Linde de Vries. Godine 2008. pohađala je seminar iz Neonatalne neurologije u Leccu.

Zakazivanje pregleda

Dr Gordana Velisavljev-Filipović

NeonatologMolimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Poliklinika Velisavljev

Jovana Boškovića 6
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Poliklinika Velisavljev

Jovana Boškovića 6
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Dr Gordana Velisavljev-Filipović je član Srpskog lekarskog društva – društvo lekara Vojvodine, zatim Pedijatrijske sekcije Srpskog lekarskog društva i Sekcije za perinatalnu medicinu Srpskog lekarskog društva, gde je bila član predsedništva. Pored toga, član je Jugoslovenskog udruženja za perinatalnu medicinu, Svetskog udruženja perinatalne medicine, kao i Sekcije za dečju neurologiju Srpskog lekarskog društva i Antroploškog društva Jugoslavije.

Poliklinika Velisavljev
Jovana Boškovića 6
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL

Zakažite pregled

Preporuka strane: