Dr Igor Ivanov, interventni kardiolog – Poliklinika Atina

Dr Igor Ivanov, interventni kardiolog – Poliklinika Atina

Poliklinika Atina
Bulevar Evrope 22
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL
Dr Igor Ivanov Specijalista internista, subspecijalista kardiolog – interventni kardiolog

Medicinske usluge

Biografija doktora

Zakažite pregled

Medicinske usluge

Specijalistički pregled kardiologa - Cena: 3500 din
Specijalistički pregled kardiologa, odnosno kardiološki pregled, pored snimanja EKG-a, podrazumeva razgovor sa kardiologom, pri čemu se lekar informiše o tegobama i faktorima rizika kod pacijenta. Uključen je i fizikalni pregled kojim se otkrivaju mogući znaci bolesti, analiziranje snimljenog EKG-a i donesenih laboratorijskih nalaza, edukacija pacijenta.

Ehokardiografija (ultrazvuk srca) - Cena: 3000 din
Ehokardiografija srca služi za otkrivanje bolesti srčanog mišića i zalistaka, odnosno daje uvid u to da li ste preboleli infarkt (a da to niste ni znali). Pored toga, ECHO otkriva postojanje neke srčane mane, urođene ili stečene. Za ultrazvuk srca se koristi sonda koja se prislanja i pokreće preko prednjeg zida grudnog koša. Metoda je neinvazivna i bezbolna, bez štetnih dejstava.

Holter pritiska - Cena: 2000 din
Holter pritiska je poseban postupak praćenja rada srca u toku 24 ili 48 sati, koji beleži sve promene na sprovođenju srčanog impulsa.

Holter EKG (24-časovno praćenje EKG-a tj. srčanog rada) - Cena 3500 din
Holter EKG je mali uređaj koji beleži električnu aktivnost srca tokom 24 časa. Ova metoda se radi  pacijentima koji imaju osećaj lupanja i preskakanja srca, vrtoglavice, gubitke svesti, bol u grudima ili drugu tegobu koja pobuđuje sumnju na zekrečenost krvnih sudova. Takođe je metoda preporučljiva onima koji upotrebljavaju Cialis, Levitru ili Viagru, jer jedino tako mogu da provere rad srca tokom seksualne aktivnosti.

Test opterećenja - Cena: 3500 din
Test opterećenja srca je metoda kojom se otkriva da li pacijent ima predispozicije za infarkt srca. Preporučuje se osobama koje imaju bolove u grudima, gušenje, ali i osobama koje nemaju tegobe, a koje imaju neki od faktora rizika (hipertenziju, pušenje, stres, povećane masnoće, povećan šećer, genetsku predispoziciju).

Biografija doktora: Dr Igor Ivanov Specijalista internista, subspecijalista kardiolog – interventni kardiolog

Dr Igor Ivanov, specijalista internista, subspecijalista kardiolog – interventni kardiolog, načelnik odeljenja Klinike za kardiologiju. Radi na Odeljenju za strukturne bolesti srca, Službe invazivne hemodinamske i radiološke dijagnostike.

Na INSTITUTO DI FISIOLOGIA DEL CNR u Pizi 2017.godine bio je na usavršavanju iz stres ehokardiografije, mesec dana, i u Cardiac Ultrasound Laboratoru, European Hospital u Rimu 2001. godine. Dr Igor Ivanov svoje dalje usavršavanje stekao je u Parizu u bolnici Pitie-Salpetriere. Učesnik je na više stranih i domaćih kardioloških kongresa.

Član je Srpskog lekarskog društva – Društvo lekara Vojvodine, Evropskog udruženja kardiologa, Udruženje kardiologa Srbije, Radne grupe interventne kardiologije Srbije.

Najvažnije reference:

  1. Dupla ruptura srca nakon akutnog infarkta miokarda. Ivanov I, Lovrenski A.Dejanović J, Petrović M, Jung R, Raffau V. Vojnosanitetski pregled, vol.71, br.12, str. 1151-1154, 2014.
  2. Endokarditis izazvan bakterijom Streptococcus bovis kao znak karcinoma debelog creva –prikaz bolesnika. Ivanov Ig, Dejanović J, Cvijanović R, Ivanov O, Petrović M, Panić G. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, vol. 142, br.7-8, str. 476-479, 2014.
  3. Sinkopa kao početnim simptom ostijalne lezije glavnog stabla leve koronarne arterije sa kardiogenim šokom. Petrović M, Ivanov I, Vujin B, Ivanović V, Redžek A. Vojnosanitetski pregled, vol.71, br.11, str. 1066-1071, 2014.
  4. Takotsubo cardiomuopathu in pregnancu. Vujin B, Kovacević D, Petrovic M, Ivanov I, Panic G. Central European Journal of medicine, vol9, 1br. 1, str.49-53, 2014.
  5. Mioperikarditis – dijagnostičke dileme u odnosu na akutni infarkt miokarda. Ivanov I, Dejanović J, Ivanov O, Petrović M, Jung R, Panić G. Medicinski pregled, vol.66, br.9-10, str. 396-400, 2013.

Najvažnije publikacije:

  1. Nuclear Cardiologu – In the Era of the Interventional Cardiologu in: What Shoud We Know About Prevented, Diagnostic, and Interventional Therapu in coronaru Arteri Disease (Edited by Branislav Baškot) Published online: 20 March 2013. 203-226.
  2. Autor poblavlja u udžbeniku: Interna medicina za studente zdravstvene nege. Medicinski fakultet Novi Sad 2014.
  3. Sakac D, Ivanov I. Kardiovaskularne bolesti u starih osoba u: Gerijatrija (urednik J. Vukadinov). Udžbenik gerijatrija za studente zdravstvene nege. Medicinski fakultet Novi Sad, 2005.
  4. Sakac D, Ivanov I. Kardiovaskularne bolesti u starosti u: Gerijatrija (urednik J.Vukadinov). Udžbenik gerijatrija za studente medicine. Medicinski fakultet Novi Sad, 2005.

Zakazivanje pregleda

Dr Igor Ivanov

Specijalista internista, subspecijalista kardiolog – interventni kardiologMolimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Poliklinika Atina

Bulevar Evrope 22
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Poliklinika Atina

Bulevar Evrope 22
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Dr Igor Ivanov, specijalista internista, subspecijalista kardiolog – interventni kardiolog. Obavlja specijalistički pregled, ehokardiografiju, test opterećenja, holter ritma, holter krvnog pritiska.

Poliklinika Atina
Bulevar Evrope 22
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL

Zakažite pregled

Preporuka strane: