Dr Jadranka Dejanović, specijalista internista, kardiolog – Poliklinika Atina

Dr Jadranka Dejanović, specijalista internista, kardiolog – Poliklinika Atina

Poliklinika Atina
Bulevar Evrope 22
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL
Dr Jadranka Dejanović Specijalista internista, subspecijalista kardiolog
Prof. dr Jadranka Dejanović, kardiolog

Medicinske usluge

Biografija doktora

Zakažite pregled

Medicinske usluge

Specijalistički pregled kardiologa - Cena: 3500 din
Specijalistički pregled kardiologa, odnosno kardiološki pregled, pored snimanja EKG-a, podrazumeva razgovor sa kardiologom, pri čemu se lekar informiše o tegobama i faktorima rizika kod pacijenta. Uključen je i fizikalni pregled kojim se otkrivaju mogući znaci bolesti, analiziranje snimljenog EKG-a i donesenih laboratorijskih nalaza, edukacija pacijenta.

Ehokardiografija (ultrazvuk srca) - Cena: 3000 din
Ehokardiografija srca služi za otkrivanje bolesti srčanog mišića i zalistaka, odnosno daje uvid u to da li ste preboleli infarkt (a da to niste ni znali). Pored toga, ECHO otkriva postojanje neke srčane mane, urođene ili stečene. Za ultrazvuk srca se koristi sonda koja se prislanja i pokreće preko prednjeg zida grudnog koša. Metoda je neinvazivna i bezbolna, bez štetnih dejstava.

Holter pritiska - Cena: 2000 din
Holter pritiska je poseban postupak praćenja rada srca u toku 24 ili 48 sati, koji beleži sve promene na sprovođenju srčanog impulsa.

Holter EKG (24-časovno praćenje EKG-a tj. srčanog rada) - Cena: 3500 din
Holter EKG je mali uređaj koji beleži električnu aktivnost srca tokom 24 časa. Ova metoda se radi  pacijentima koji imaju osećaj lupanja i preskakanja srca, vrtoglavice, gubitke svesti, bol u grudima ili drugu tegobu koja pobuđuje sumnju na zekrečenost krvnih sudova. Takođe je metoda preporučljiva onima koji upotrebljavaju Cialis, Levitru ili Viagru, jer jedino tako mogu da provere rad srca tokom seksualne aktivnosti.

Test opterećenja - Cena: 3500 din
Test opterećenja srca je metoda kojom se otkriva da li pacijent ima predispozicije za infarkt srca. Preporučuje se osobama koje imaju bolove u grudima, gušenje, ali i osobama koje nemaju tegobe, a koje imaju neki od faktora rizika (hipertenziju, pušenje, stres, povećane masnoće, povećan šećer, genetsku predispoziciju).

Biografija doktora: Dr Jadranka Dejanović Specijalista internista, subspecijalista kardiolog

Prof. dr Jadranka Dejanović, kardiolog

Dr Jadranka Dejanović, specijalista internista, subspecijalista kardiolog, Načelnik je odeljenja za srčane slabosti, Služba urgentne kardiologije Klinike za kardiologiju.

Stručno usavršavanje stekla je u zemlji i inostranstvu, pretežno iz oblasti neinvazivne dijagnostike. Boravila je na odeljenju za transplantaciju srca u Dojče Herc centrum u Berlinu, gde je edukovana za pripremu i praćenje bolesnika sa transplantiranim srcem i za posttransplantaciono ehokardiografsko praćenje bolesnika.

Aktivno je učestvovala na brojnim stručnim i naučnim skupovima i kongresima, gde je imala zapažena plenarna predavanja i predavanja po pozivu. Predsednik je Kardiološke sekcije DLV – SLD od 2006.godine, bila je član predsedništva Kardiološke sekcije SLD, član je nacionalnog i evropskog udruženja kardiologa, član udruženja ehokardiografista. Mentor je u diplomskim, master i doktorskim radovima, učesnik je u studijama jednog pokrajinskog projekta.

Najvažnije reference:

  1. Bogavac M, Rankov O, Dejanović J, Medić-Stojanoska M. Peripartal Cardiomuopathu-alwaus diagnostic dilemma:clinical and therapeutic procedures Health Med 2011.5(6):1744-8.
  2. Dupla ruptura srca nakon akutnog infarkta miokarda. Ivanov I, Lovrenski A, Dejanović J, Petrović M, Jung R, Raffau V.Vojnosanitetski pregled, vol. 71, br.12, str. 1151-1154, 2014.
  3. Endokarditis izazavan bakterijom Streptococcus bovis kao znak karcinoma debelog creva – prikaz bolesnika. Ivanov Ig, Dejanović J, Cvijanović R, Ivanov O, Petrović M, Panić G. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, vol. 142, br. 7-8, str. 46-479, 2014.
  4. Sinkopa kao početni simptom ostijalne lezije glavnog stabla leve koronarne arterije sa kardiogenim šokom. Petrović M, Ivanov I, Vujin B, Ivanović V, Redžek A. Vojnosanitetski pregled, vol. 71, br.11, str. 1066-1071, 2014.
  5. Mioperikarditis – dijagnostičke dileme u odnosu na akutni infarkt miokarda. Ivanov I, Dejanović J, Ivanov O, Petrović M, Jung R, Panić G. Medicinski pregled, vol. 66, br.9-10, str.396-400, 2013.

Najvažnije publikacije:

Urednik i koautor udžbenika Uvod u kliničku praksu II. Medicinski fakultet Novi Sad 2015. Monogrfija Funkcija leve komore kod dijabetičara. Beograd, Zadužbina Andrejević biblioteka Posebna izdanja.

Najvažnije publikacije:

Urednik i koautor udžbenika Uvod u kliničku praksu II. Medicinski fakultet Novi Sad 2015. Monogrfija Funkcija leve komore kod dijabetičara. Beograd, Zadužbina Andrejević biblioteka Posebna izdanja.

Zakazivanje pregleda

Dr Jadranka Dejanović

Specijalista internista, subspecijalista kardiologMolimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Poliklinika Atina

Bulevar Evrope 22
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Poliklinika Atina

Bulevar Evrope 22
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Dr Jadranka Dejanović, specijalista internista, subspecijalista kardiolog.  Obavlja specijalistički pregled, ehokardiografiju, test opterećenja, holter ritma, holter krvnog pritiska.

Poliklinika Atina
Bulevar Evrope 22
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL

Zakažite pregled

Preporuka strane: