Dr Lada Petrović Nefrolog – Poliklinika Uromedica

Dr Lada Petrović Nefrolog – Poliklinika Uromedica

Poliklinika Uromedica NS
Gundulićeva 8
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL
Dr Lada Petrović Nefrolog
Dr Lada Petrović nefrolog

Medicinske usluge

Biografija doktora

Poliklinika Uromedica NS

Zakažite pregled

Medicinske usluge

Specijalistički pregled nefrologa
Ovaj specijalistički pregled podrazumeva detaljno ispitivanje funkcije bubrega i mokraćnih kanala. Uz nefrološki pregled obavlja se i ultrazvuk, na osnovu kojeg se mogu se lako, bezbolno i u potpunosti bezbedno otkriva kamen u bubregu, znaci opstrukcije bubrežne funkcije, ciste na bubregu i druge bolesti bubrega i mokraćnih kanala, a čiji simptomi su bol pri mokrenju, često mokrenje, nesposobnost potpunog pražnjenja bešike, nevoljno mokrenje i dr. Pregled je bezbolan i bezbedan. Nakon pregleda pacijent dobija terapiju za lečenje bolesti bubrega i mokraćnih kanala koja je kod njega zastupljena.

Specijalistički pregled imunologa
Imunološki pregled otkriva o kojem imunološkom poremećaju i bolesti imunog sistema se radi. Detaljna anamneza, pregled i obavljene analize ukazaće na eventualno postojanje imunoloških bolesti, kao što su sistemski eritemski lupus, reumatoidni artritis i druge bolesti. Posle pregleda, specijalista imunolog preporučuje adekvatno terapiju za lečenje imunoloških poremećaja i bolesti imunog sistema.

Biografija doktora: Dr Lada Petrović Nefrolog

Dr Lada Petrović nefrolog

Dr Lada Petrović (rođena Šebić) rođena 1967. godine, pohađala je Medicinski fakultet u Novom Sadu u periodu od 1986 -1992. godine. Diplomiranjem u apsolventskom roku, sa prosečnom ocenom 9,94, zasluženo dobija I i izuzetnu nagradu Univerziteta u Novom Sadu. Specijalizaciju iz interne medicine obavlja u periodu od 1993 -1997. godine, te polaže specijalistički ispit sa odličnim uspehom, 1997. godine.

U periodu od 1998 - 1999. godine obavlja užu specijalizaciju iz nefrologije, 2000. godine je
položila subspecijalistički ispit sa odličnim uspehom. 1994. godine upisuje poslediplomske studije, a 1999.godine brani magistarski rad pod nazivom: Kliničke i imunološke karakteristike IgA nefropatije. Kao istraživač-stipendista Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije, od 1994 -1996. godine učestvuje u radu 2 projekta. Od 1996. godine zaposlena je u KC Novi Sad, Institut za interne bolesti, Klinika za nefrologiju i kliničku imunologiju, gde savesno obavlja svoju profesionalnu delatnost kao šef odseka za poluintenzivnu negu. Posebna oblast interesovanja je transplantacija bubrega, te učestvuje u neposrednoj pre i postoperativnoj pripremi bolesnika za
kadaveričnu i donorsku transplantaciju bubrega, kao i u kontinuiranom praćenju
transplantiranih bolesnika.

Kao asistent učestvuje u teoretskoj i praktičnoj nastavi studentima medicine, stomatologije, kao i studentima na specijalizaciji iz interne medicine, urgentne medicine i užoj specijalizaciji iz nefrologije. Naučna aktivnost izražena je kroz učestvovanje u 58 stručnih radova objavljenim
na stručnim skupovima i u stručnim časopisima.

Zakazivanje pregleda

Dr Lada Petrović

NefrologMolimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Poliklinika Uromedica NS

Gundulićeva 8
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Poliklinika Uromedica NS

Gundulićeva 8
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Dr Lada Petrović, nefrolog, obavlja specijalistički pregled nefrologa i specijalistički pregled imunologa, u poliklinici Uromedica.Ispitivanje funkcije bubrega i mokraćnih kanala, ultrazvuk, lečenje bolesti bubrega.

Poliklinika Uromedica NS
Gundulićeva 8
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL

Zakažite pregled

Preporuka strane: