Dr Michal Potran Stomatolog – Stomatološka ordinacija Dr Potran

Dr Michal Potran Stomatolog – Stomatološka ordinacija Dr Potran

Stomatološka ordinacija Dr Potran
Oglas je istekao
Bački Petrovac
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL
Dr Michal Potran Stomatolog
Dr Michal Potran, stomatolog u Bačkom Petrovcu

Medicinske usluge

Biografija doktora

dr Potran, Novi Sad

Zakažite pregled

Medicinske usluge

KONZERVATIVNA STOMATOLOGIJA

Estetska bela plomba, Cena: 1.500,00 dinara.
Kompozitna nadogradnja, Cena: 2.000,00 dinara.
Aplikacija leka, Cena: 500,00 dinara.
Plomba na mlečnim zubima, Cena: 1.000,00 dinara.
Prekrivanje pulpe, Cena: 1.000,00 dinara.
Lečenje prednjih zuba (1,2,3), Cena: 1.000,00 dinara.
Lečenje premolara (4,5), Cena: 2.000,00 dinara.
Lečenje molara (6,7,8), Cena: 3.000,00 dinara.
Ugradnja fiber kočića, Cena: 2.300,00 dinara.

PROTETIKA

Metalokeramička krunica, Cena: 7.500,00 dinara.
Bezmetalna krunica, Cena: 20.000,00 dinara.
Livena nadogradnja zuba, Cena: 4.000,00 dinara.
Totalna akrilatna proteza, Cena: 13.000,00 dinara.
Parcijalna akrilatna proteza, Cena: 12.500,00 dinara.
Popravka stare proteze, Cena: 2.000,00 dinara.
Podlaganje proteze, Cena: 3.000,00 dinara.
Vironit (skeletirana) proteza, Cena: 25.000,00 dinara.
Deflex fleksibilna proteza, Cena: 25.000,00 dinara.

PARODONTOLOGIJA

Uklanjanje kamenca i poliranje zuba, Cena: 1.000,00 dinara.
Obrada jednog džepa sa aplikacijom leka, Cena: 1.000,00 dinara.
Obrada više džepova sa aplikacijom leka, Cena: 2.000,00 dinara.

ORALNA HIRURGIJA

Vađenje zuba, Cena: 1.500,00 dinara.
Hirurško vađenje zaostalih korenova, Cena: 5.000,00 dinara.
Vađenje impaktiranih umnjaka, Cena: 9.600,00 dinara.
Apikotomija, Cena: 9.000,00 dinara.
Frenulektomija, Cena: 5.500,00 dinara.
Plastika (zatvaranje) sinusa, Cena: 9.600,00 dinara.
Terapija alveolita, Cena: 1.000,00 dinara.

Biografija doktora: Dr Michal Potran Stomatolog

Dr Michal Potran, stomatolog u Bačkom Petrovcu

Dr Michal Potran, rođen je 10.02.1983.god. u Novom Sadu. Osnovnu školu Jan Čajak i Gimnaziju Jan Kolar završio je u Bačkom Petrovcu. Studije Stomatologije završio je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

Od 2010.god. do 2015.god. zaposlen je na Katedri za Stomatologiju, Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, na kom je stekao zvanje Doktora medicinskih nauka. 2015. godine Učestvovao je na republičkom naučno-istraživačkom projektu i aktivno se bavi naučnim radom.

Autor i koautor je preko 30 publikacija u domaćim i stranim naučnim medicinskim časopisima.

Zakazivanje pregleda

Dr Michal Potran

StomatologMolimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Stomatološka ordinacija Dr Potran

Oglas je istekao
Bački Petrovac

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Stomatološka ordinacija Dr Potran

Oglas je istekao
Bački Petrovac

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Dr Michal Potran, stomatolog, osnivač je Stomatološke ordinacije Dr Potran, u Bačkom Petrovcu. Pacijentima pruža stomatološke usluge iz konzervativne stomatologije, protetike, paradontologije i oralne hirurgije.

Stomatološka ordinacija Dr Potran
Oglas je istekao
Bački Petrovac
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL

Zakažite pregled

Preporuka strane: