Dr Nikola Agbaba Kardiolog – Poliklinika Cardios Novi Sad

Poliklinika Cardios Novi Sad
Mikole Kočiša 4
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL
Dr Nikola Agbaba Kardiolog
Dr Nikola Agbaba, kardiolog Novi Sad

Medicinske usluge

Biografija doktora

Poliklinika CardioS Novi Sad

Zakažite pregled

Medicinske usluge

Kardiološki pregled (pregled, EKG, ultrazvuk srca/ehokardiogram), Cena: 3300,00 din.
Specijalistički pregled, pored snimanja EKG-a, podrazumeva razgovor sa kardiologom, pri čemu se lekar informiše o tegobama i faktorima rizika kod pacijenta. Uključen je i fizikalni pregled kojim se otkrivaju mogući znaci bolesti, analiziranje snimljenog EKG-a i donesenih laboratorijskih nalaza, edukacija pacijenta.

Ultrazvuk srca / Ehokardiogram, Cena: 2900,00 din.
Ultrazvuk srca ili ehokardiografija je neinvazivna (bezopasna) metoda, bez ikakvih štetnih dejstava i pacijenti je odlično podnose. Prilikom pregleda srca putem ultrazvuka srca, odnosno ehokardiograma, nema zračenja, tj. radijacije i može se koristiti kod ljudi svih uzrasta, od dece do ljudi u dubokoj starosti. Ehokardiografski pregled srca (ultrazvuk srca) traje od pola sata do 45 minuta i ne zahteva nikakve posebne pripreme.

24h Holter EKG, Cena: 2800,00 din.
24-satni holter EKG-a (elektrokardiograma) je grafički zapis električne aktivnosti srca tokom perioda od 24 sata uz pomoć posebnog uređaja. Holter je mali, prenosivi uređaj koji beleži srčani ritam. Snimanje traje jedan dan (24 sata).

Holter arterijskog krvnog pritiska, Cena: 2500,00 din.
Holter arterijskog krvnog pritiska (holter pritiska) je metoda kojom se arterijski krvni pritisak meri u određenim intervalima tokom 24 sata. Holter pritiska je aparat koji nezavisno od Vaše psihe, svesnog ili podsvesnog uticaja pokazuje tačne vrednosti krvnog pritiska tokom dana, noći, tj. fiziološke oscilacije. Sve u cilju ranog otkrivanja hipertenzije, odluke o uvođenju antihipertenzivne terapije, praćenju terapijskog efekta na vrednosti krvnog pritiska i određivanju doze i vremena uzimanja leka. Za vreme nošenja 24-satnog holtera arterijskog krvnog pritiska pacijent nastavlja sa uobičajnim dnevnim aktivnostima (posao, fizičke aktivnosti, spavanje, uzimanje lijekova) i navikama (konzumacija kafe). Na osnovu dobijenih vrednosti 24-h monitoringa krvnog pritiska, lekar donosi odluku o određivanju odgovarajuće terapije ili o daljem dijagnostičkom ispitivanju.

Test opterećenja / Ergometrija, Cena: 3000,00 din.
Ergometrija (test opterećenja) je metoda kojom se testira uticaj fizičkog opterećenja na srčani rad. Test opterećenja se izvodi u svrhu otkrivanja kardiovaskularnih bolesti i procene prohodnosti krvnih sudova nakon infarkta miokarda, intervencie na krvnim sudovima (stentovi) ili nakon kardiohirurškog zahvata. Ergometrija (test opterećenja) se izvodi na pokretnoj traci čija se brzina i nagib postepeno povećavaju. Testiranje izvodi lekar kardiolog u saradnji sa medicinskom sestrom i ono traje do postizanja odgovarajuće srčane frekvencije ili pojave subjektivnih tegoba ili do značajnih promena u EKG-u. Hranu, piće, kafu i cigarete ne uzimajte najmanje 3 sata pre testiranja, takođe pre testiranja izbjegavajte veće fizičke aktivnosti. Potrebno je obući udobnu obuću i laganu komfornu odeću.

Dopler krvnih sudova vrata, Cena: 3000,00 din.
Dopler krvnih sudova vrata je bezbolna, bezopasna ultrazvučna metoda koja se može ponavljati. Primenom Dopler-ovog efekta na precizan način ispituje stanje arterijskih i venskih krvnih sudova vrata i protok krvi u njima. Ukoliko su pacijenti imali slabost i trnjenje polovine tela, vrtoglavicu, gubitak osećaja u jednoj polovini tela ili gubitak vida u polovinama vidnog polja, biće potrebno uraditi dopler krvnih sudova vrata. Prilikom pregleda primenom ove ultrazvučlne metode (doplera krvnih sudova vrata) obezbeđuju se saznanja o izgledu krvnih sudova vrata i protoku koji se može izmeriti. Primenom metode doplera krvnih sudova vrata u dijagniostici, lekar dobija potrebne informacije i upućuje dalje pacijenta na dopunske dijagnostike i lečenje. Pregled primenom ultrazvučlne metode (doplera krvnih sudova vrata) bi trebalo da obave ljudi koji boluju od povišenog krvnog pritiska, povišenih masnoća u krvi, pušači, dijabetičari…

Dopler krvnih sudova nogu, Cena: 3500,00 din.
Dopler krvnih sudova nogu je bezbolna, neinvazivna dijagnostička metoda koja se sprovodi primenom ultrazvuka, odnosno ultrazvučnih talasa. Primenom ultrazvuka, odnosno metode doplera krvinh sudova nogumože se meriti protok krvi kroz krvne sudove nogu. Primenom doplera krvnih sudova nogu se mogu otkriti suženja krvnih sudova ili proširenja (aneurizme). Na arterijama se mogu videti naslage ili plakovi, koji sužavaju šupljinu krvnog suda, otkriti tromboza (delimično ili potpuno zapušenje arterije, ili vene, ugruškom krvi) proširene (varikozne) vene, i odrediti stepen proširenja. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije proširene vene nogu su najrasprostranjenije oboljenje u mnogim zemljama sveta, a čak polovina odrasle populacije ima minimalne promene na venama nogu.

Biografija doktora: Dr Nikola Agbaba Kardiolog

Dr Nikola Agbaba, kardiolog Novi Sad

Dr Agbaba je završio Medicinski fakultet u Novom Sadu,1979. godine. Specijalizirao je internu medicinu, 1988. godine. Magistarske studije je završio 1995.godine i iste godine upisao specijalističke studije.

Godine 1999. je položio specijalistički ispit iz oblasti kardiologije.

Radio u Vojnoj bolnici u Petrovaradinu, na internom odeljenju kardiologije od 1993. do proleća 2018.

Zakazivanje pregleda

Dr Nikola Agbaba

KardiologMolimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Poliklinika Cardios Novi Sad

Mikole Kočiša 4
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Poliklinika Cardios Novi Sad

Mikole Kočiša 4
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Dr Nikola Agbaba, kardiolog, u poliklinici Cardios obavlja kardiološki pregled, ultrazvuk srca, elektrokardiogram (EKG), 24h Holter EKG, holter arterijskog krvnog pritiska, ergometrija – test opterećenja, dopler krvnih sudova vrata, dopler krvnih sudova nogu.

Poliklinika Cardios Novi Sad
Mikole Kočiša 4
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL

Zakažite pregled

Preporuka strane: