Dr Nikolina Osmić Specijalista stomatološke protetike – Stomatološka ordinacija Džolev

Dr Nikolina Osmić Specijalista stomatološke protetike – Stomatološka ordinacija Džolev

Poliklinika Džolev
Vase Stajića 4
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL
Dr Nikolina Osmić Specijalista stomatološke protetike
Dr Nikolina Dzoleva Osmić, specijalista stomatološke protetike

Medicinske usluge

Biografija doktora

Poliklinika Dzolev Novi Sad

Zakažite pregled

Medicinske usluge

Metalokeramičke krune (ili navlake)
Izrađuju se kao zamena za nedostajuće zubne površine jednog zuba. Izrađuju se ukoliko je potrebno korigovati oblik, veličinu, boju ili položaj zuba, a najčešće se prave kada je u najvećoj meri zub oštećen karijesom i nemoguće ga je sanirati belom plombom. One u potpunosti imitiraju prirodne zube, kako estetski, tako i funkcionalno.

Metalokeramički mostovi
Izrađuju se ukoliko nedostaje nekoliko zuba, a da je pritom bezubi prostor sa obe strane ograničen prirodnim zubima koji će se koristiti kao nosači mosta. Ukoliko pak ne postoje zdravi zubi, most se može zakačiti za implantat. Oni imaju, ne samo estetsku, nego i zdravstvenu funkciju, jer sprečavaju povlačenje zubnog mesa, a samim tim i kretanje susednih zuba.

Bezmetalne krunice i mostovi
Izrađuju se kada kod pacijenata postoji veća potreba za prirodnjim izgledom zuba. Oni su približno istog kvaliteta i čvrstine kao i metalokeramičke krunice i mostovi. U njihovoj izradi se koriste cirkonijum-dioksid i litijum-disilikat koji obezbeđuju izuzetnu mehaničku otpornost, ali i prelamanje svetlosti koje je slično kao i kod prirodnog zuba.

Livena nadogradnja zuba
Koristi se u slučajevima kada je krunica zuba uništena, ali je koren zuba dovoljno dobar da se može iskoristiti. Ona predstavlja metalni kočić, koji se jednim delom zakači u koren zuba, a njegov drugi deo je tako oblikovan da nosi navlaku, odnosno krunicu veštačkog zuba.

Totalne proteze
Totalnom protezom rešava se problem potpune bezubosti. Izrađivanje totalnih proteza je u potpunosti bezbolno. Uzima se otisak čeljusti i na osnovu njega izrađuje totalna proteza. Potrebno je izvesno vreme kako biste se navikli na novo strano telo u ustima.

Parcijalne i akrilatne proteze
Ukoliko pacijent nema svoje zube ili ih ima veoma malo, izrađuju se parcijalne ili akrilatne proteze. Akrilatne proteze najčešće se koriste kao privremeno rešenje kada se planira rad na implantima, posle režanj operacije itd.

Valplast proteza
Ugrađuje se ukoliko pacijent ima veoma malo svojih zuba ili kao privremeno rešenje kada se planira rad na implantima. One pružaju bolji estetski ugođaj od klasičnih, parcijalnih proteza, savitljive su i nemaju žičane elemente.

Skeletirane (vizil ili wironit) parcijalne proteze
Skeletirane proteze su izuzetno trajne i predstavljaju najbolje proteze u konvencionalnoj protetici. Mnogo su čvršće, manje i estetski privlačnije. Zahvaljujući smanjenju njihove veličine znatno je olakšano prilagođavanje na postojanje stranog tela u ustima.

Skeletirana proteza sa atečmenima
Postavlja se kod pacijenata koji imaju želju za manjom upadljivošću protetske nadoknade, jer se atečmeni kojima se ova vrsta proteza kači za preostale zube uopšte ne vide, za razliku od kukica koje se postavljaju na običnu skeletiranu protezu.

Izrada proteza kod bezubih pacijenata sa retencijom na implantima
Vrlo važan način poboljšanja kvaliteta života pacijenata sa totalnim protezama naročito u donjoj vilici.

Fiber-glass nadogradnje
Fiber-glass nadogradnje se koriste za pripremu korenova zuba za izradu bezmetalnih kruna.

Izrada keramičkih inleja i onleja
Izrada keramičkih ili kompozitnih inleja i onleja predstavlja dalju evoluciju stomatološke nauke u pogledu esteskih i funkcionalnih zahteva ispuna (plombi). Individualna izrada u zubnotehničkoj laboratoriji nakon uzetog otiska od strane stomatologa omogućava bolju modelaciju i imitiranje zubnih karakteristika.

Biografija doktora: Dr Nikolina Osmić Specijalista stomatološke protetike

Dr Nikolina Dzoleva Osmić, specijalista stomatološke protetike

Nikolina Osmić je rođena 1976 godine u Novom Sadu. Završila Srednju medicinsku školu u Novom Sadu odsek Zubni tehničar. Nakon toga završila Stomatološki fakultet u Novom Sadu. Diplomirala je 2003 godine sa prosekom 9,41. Zbog izuzetnih akademskih rezultata na osnovnim studijama, primalac je stipendije Kraljevine Norveške.

Od 2004 godine radi u privatnoj stomatološkoj ordinaciji Džolev u Novom Sadu. Završila specijalističke studije u trajanju od 3 godine na Klinici za Stomatologiju Vojvodine iz STOMATOLOŠKE PROTETIKE . Stekla je zvanje specijaliste iz Stomatološke protetike 2013 godine.

Pohađala je sledeće kurseve :
- Reverzibilna okluzalna terapija stabilizacionim splintom, Klinika za stomatologiju Vojvodine Novi Sad.
- Protetski vođena implantologija praktična radionica, Akord dental,trening centar Kragujevac
- Primena Artex artikulatora Artex Management 1 at AmmannGirrbach training facility DENTA T LIVE LAB, Zagreb Croatia.
- Izrada bezmetalnih nadoknada na zubima, Metal free ceramic course, from dental examination to final cementation, Interdent, Celje Slovenija.
- Tradition and Innovation of Retentive Systems , Rhein, Bologna Italy.

Ima višegodišnje kliničko iskustvo u privatnoj praksi vezano za estetsku stomatologiju i izradu svih vrsta bezmetalnih nadoknada.

Zakazivanje pregleda

Dr Nikolina Osmić

Specijalista stomatološke protetikeMolimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Poliklinika Džolev

Vase Stajića 4
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Poliklinika Džolev

Vase Stajića 4
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Dr Nikolina Osmić, specijalista stomatološke protetike, pruža usluge u stomatološkoj ordinaciji Džolev: metalokeramičke krune i mostovi, bezmetalne krunice i mostovi, livena nadogradnja zuba, totalne, parcijalne i akrilatne proteze, valplast proteza, Skeletirane parcijalne proteze, izrada keramičkih inleja i onleja, itd.

Poliklinika Džolev
Vase Stajića 4
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL

Zakažite pregled

Preporuka strane: