Dr Sandra Pjevac Stomatolog – Stomatološka ordinacija Džolev

Dr Sandra Pjevac Stomatolog – Stomatološka ordinacija Džolev

Poliklinika Džolev
Vase Stajića 4
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL
Dr Sandra Pjevac Stomatolog
Dr Sandra Pjevac, stomatolog

Medicinske usluge

Biografija doktora

Poliklinika Dzolev Novi Sad

Zakažite pregled

Medicinske usluge

Kompozitne (bele) plombe
Prilikom standardne popravke zuba koristie se kompozitne, odnosno bele plombe. One su bolje od starih, crnih, amalgamskih plombi u tom smislu što se vezuju za zub putem velikog broja veza u mikropukotinama gleđi i dentina povećavajući površinu kojom se za njega vezuju. Pored toga, hermetički se zatvara kavitet, odnosno prostor unutar zuba koji ostaje kada se ukloni inficirano tkivo. Na taj način se sprečava prodor mikroorganizama u manje otporna zubna tkiva.

GJC plombe (glas-jonomer cementi)
Koriste se za direktnu restauraciju zuba. One ostvaruju sa gleđi i dentinom veoma dugotrajne hemijske veze čime se obezbeđuje njihova trajnost. Ove plombe imaju posebnu primenu u dečijoj stomatologiji.

Lečenje kanala korena zuba (endodoncija), endodontska terapija ili vađenje zubnog živca (pulpe)
Tokom ovog postupka iz kanala korena vadi se zubni živac, nakon čega se širi i puni odgovarajućim stomatološkim materijalima. Intervencija je u potpunosti bezbolna.

Vađenje zuba (ekstrakcija)
Samo u slučaju da zub ne možemo nikako da izlečimo ili on ometa izrastanje drugog, važnijeg zuba pristupa se njegovom vađenju. Prethodno se pravi rentgenski snimak kako bi se napravio plan za najbolji način uklanjanja zuba. Obavlja se uz lokalnu anesteziju, mehaničkim putem, a pre procedure ne bi trebalo jesti ni piti pet ili šest sati.

Stomatološki pregled dece
Redovan stomatološki pregled se za decu do 12. godine preporučuje na svaka 4 meseca i omogućava proveru kvaliteta pranja zuba, eventuelne kariozne lezije i na vreme primate ortodoksni poremećaji. Pored toga, pružaju se saveti za pravilno pranje zuba.

Zalivanje fisura
Metoda kojom se sprečava stvaranje karijesa, a predstavlja premazivanje najdubljih brazda na zubima, gde se obično skupljaju ostatci hrane, kiselinom koja u gleđi stvara mnoštvo sitnih, odnosno mikropukotina. Zatim se ona dobro ispere, a na tretirano mesto se stavlja tečni preparat sa fluorom. Taj preparat prodire u sve pukotine, zaravnjuje sva udubljenja na zubu, pa i ona najveća i na taj način sprečava prodor mikroorganizama.

Ekstrakcija mlečnog zuba
Obavlja kada se oni klate (pred redovnu smenu zuba), u situacijama kada oni ometaju nicanje stalnih zuba ili ukoliko daju česte infekcije praćene bolom, temperaturom i otokom u predelu zuba. Ekstrakcija predstavlja laku hiruršku intervenciju gde stomatolog brzo, uz lokalnu anesteziju izvadi mlečni zub.

Kompozitna nadogradnja (kompozitni kočići)
Koristi se u slučaju da pacijent ima očuvan koren zuba iako je krunica u potpunosti uništena. Ona predstavlja metalni kočić koji se sa jedne strane zalepi u koren zuba, a na njegov drugi deo, koji nosi navlaku, tj. veštačku krunicu, se nadoknađuje kompozitnim ispunom.

Fasetirane krunice
Koriste se kako bi se popravio izgled istrošene zubne gleđi, izmenjene boje zuba u smislu potamnelih ili obezbojenih zuba, u slučaju postojanja razmaka između zuba, pukotine ili naprsline. To su posebno napravljene ljuspice koje se postavljaju na površinu zuba ulepšavajući njihov izgled. Najčešće se izrađuju od porcelana i kompozitnih materijala.

Beljenje zuba
Predstavlja estetsku intervenciju koja se primenjuje kada zubi usled dugotrajnog konzumiranja kafe, duvana, slatkiša itd. promene boju i izgube svoj prirodni sjaj. Tokom ove metode boja zuba se nakon samo jedne terapije posvetli za šest do osam nijansi. Efekat izbeljivanja zuba traje tri do četiri godine, kada se može ponoviti postupak. Nakon ovog postupka, često ostaje blag bol na zubima tokom nedelju do dve dana i primetna je osetljivost na toplo i hladno.

Dentalna medicina sna
Opstruktivna sleep apnea (OSA) je za kliničku praksu, najvažniji i najučestaliji poremećaj disanja tokom spavanja, a posledica je smanjenog tonusa mišića ždrela. Predstavlja prisustvo najmanje pet prekida disanja i/ili značajnih smanjenja disanja tokom sat vremena spavanja (apnea/hypopnea index – AHI > 5) uz postojanje noćno-dnevnih tegoba.

Patofiziološki, osnovni fenomen je intermitentna hipoksija (smanjeno snabdevanje organizma kiseonikom), koja stimuliše mehanizme zapaljenskog odgovora, podstiče razvoj kardiovaskularnih, respiratornih i metaboličkih poremećaja, a ubrzava aterosklerozu i karcinogenezu.

Dnevni simptomi podrazumevaju povećanu dnevnu pospanost, smanjenu koncentraciju i koordinaciju pokreta, osećaj umora i malaksalosti, impotenciju, poremećaj raspoloženja u vidu depresije, što sve remeti normalno dnevno funkcionisanje i radnu sposobnost, a povećava rizik od saobraćajnog traumatizma i povreda na radu.
Noćne tegobe obično zapažaju članovi porodice obolelog od OSA-e, prvenstveno prekide disanja tokom spavanja i hrkanje koje po jačini može dostizati i 90 decibela (jačina saobraćajne buke), potom nemiran san, noćna dispnea – gušenje, kratko dahtanje, ezofagealni refluks, suva usta i žeđ, bruksizam i nokturija.

Neophodna je saradnja i nadzor lekara specijaliste za medicinu spavanja i stomatologa, počev od pravilnog izbora i izrade oralnog aplikatora, inicijalnog prilagođavanja pacijenta na tretman, do dugoročnog praćenja terapijskog efekta u laboratoriji za medicinu sna što naša ordinacija obezbeđuje pacijentu.

Poliklinika Džolev ima usku saradnju sa Institutom za plućne bolesti Vojvodine, odeljenjem za Medicinu sna, gde pacijent ide pre i posle dobijanja intraoralnog apliktora, aparata za lečenje opstruktivne sleep apnee.

Oralni aplikatori u lečenju OSA-e (od strane stomatologa)
Ovaj način lečenja OSA-e se zasniva na repoziciji donje vilice i/ili jezika i okolnih mekotkivnih struktura u takav položaj da su gornji disajni putevi oslobođeni i prošireni, a sklonost istih da se tokom spavanja sužavaju i kolabiraju je ublažena.
Pored terapijskog efekta na samog korisnika, jedna od prednosti je i podizanje kvaliteta spavanja i odmora partnera u krevetu, samim tim unapređenje zdravlja partnera i partnerskog odnosa. Sve to ima uticaja da ih pacijenti lakše prihvataju.

Indikacije:

  • blag do srednje težak opstruktivni sleep apnea-hypopnea sindrom.
  • težak opstruktivni sleep apnea-hipopnea sindrom, u slučaju neuspeha CPAP terapije ili kada pacijent ne toleriše, odbija ili nije podoban za CPAP terapiju;.

Biografija doktora: Dr Sandra Pjevac Stomatolog

Dr Sandra Pjevac, stomatolog

Završila Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, smer stomatologija 2012.godine. Tokom studija ističe se u naučno-istraživačkom radu, osvojenim nagradama na studentskim kongresima, kao podpredsednik Naučne sekcije i podpredsednik internacionalnog kongresa studenata medicine u Novom Sadu (IMSCNS). Tokom studija bila je student demonstrator na predmetima Histologija i Embriologija i Mikroskopske laboratorijske tehnike u medicini.

Student je doktorskih studija Kliničke medicine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Bavi se istraživanjem intraoralnih aplikatora u lečenju opstruktivne sleep apnee.
Redovan staž je završila u specijalističkoj ordinaciji za Maksilofacijalnu hirurgiju Prof. dr Džolev, gde je zaposlena od 2013. godine kao doktor stomatologije. Posebno se usavršava iz oblasti endodoncije i dentalne medicine sna.

Aktivno učestvuje na Internacionalnim kongresima iz oblasti Endodoncije.
Do 2015. godine objavila u časopisima i prezentovala na stranim i domaćim kongresima 13 radova.
Njen praktičan rad u ordinaciji prvenstveno obuhvata endodonciju, konzervativnu stomatologiju i dečiju stomatologiju.

Od 2015. Godine član je Evropske akademije za dentalnu medicinu sna (European Academy for Dental Sleep Medicine), Antwerpen, Belgija, gde se i edukavala iz oblasti dentalne medicine sna u trajanju od mesec dana.

Služi se stranim jezicima: engleski jezik (napredni nivo), francuski jezik (srednji nivo) i nemački jezik (početni nivo).

Zakazivanje pregleda

Dr Sandra Pjevac

StomatologMolimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Poliklinika Džolev

Vase Stajića 4
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Poliklinika Džolev

Vase Stajića 4
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Dr Sandra Pjevac, stomatolog, u stomatološkoj ordinaciji Džolev pruža stomatološke usluge: popravka zuba kompozitnim (belim) plombama, GJC plombama, lečenje kanala korena zuba, vađenje zuba, stomatološki pregled dece, kompozitni kočići, fasetirane krunice, beljenje zuba itd.

Poliklinika Džolev
Vase Stajića 4
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL

Zakažite pregled

Preporuka strane: