Dr sc. med. dr Zorka Grgić, Specijalista oftalmologije – Očna bolnica prof. dr Džinić

Dr sc. med. dr Zorka Grgić, Specijalista oftalmologije – Očna bolnica prof. dr Džinić

Očna bolnica prof. dr Džinić
Laze Lazarevića 22 b
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL
Dr sc. med. dr Zorka Grgić Specijalista oftalmologije

Medicinske usluge

Biografija doktora

Zakažite pregled

Medicinske usluge

Oftalmološki pregled kod dece

Oftalmološki pregled kod dece je jedan od najbezbednijih i najmanje bolnih pregleda. Sam pregled se sastoji iz:

  • davanja anamnestičkih podataka,
  • provere samog oka, položaja očiju, kao i pokreta očiju,
  • određivanja vidne oštrine,
  • određivanje refraktivne anomalije (da li postoji dalekovidost, kratkovidost ili astigmatizam),
  • utvrđivanje da li je razvijen binokularni vid (da li dete gleda sa oba oka što je od velike važnosti za pravilan razvoj vida)

Slabovidost

Slabovidost (ambliopija) je stanje koje se karakteriše smanjenom vidnom oštrinom, koja se ne može popraviti nošenjem naočara. Nastaje u ranom detinjstvu, u predškolskom uzrastu. Da bi se sprečio nastanak slabovidosti izuzetno je važno blagovremeno uočiti problem i početi sa lečenjem, jer se vidna oštrina može popraviti do 7-8 godine života.

Razrokost (strabizam)

Razrokost je svaki poremećaj paralelnog položaja oba oka pri posmatranju nekog predmeta. Kod dece ovaj poremećaj vrlo često dovodi do nastanka slabovidosti, koja ukoliko se ne otkrije i ne leči na vreme dovodi do trajnog slabljenja vidne oštine.

Prematurna retinopatija

Prematurna retinopatija javlja se kod prevremeno rođene dece koja su boravila u  inkubatoru zbog oksigenoterapije. Veoma je bitno da se promene na očnom dnu kod prevremeno rođene dece blagovremeno prate, a prvi pregled očnog dna treba obaviti između 6. i 8. nedelje posle rođenja na široku zenicu.

Biografija doktora: Dr sc. med. dr Zorka Grgić Specijalista oftalmologije

Dr sc. med. dr Zorka Grgić, specijalista oftalmologije – osnovne studije na Medicinskom fakultetu završila je 2003. godine. Tokom studija je u više navrata dobijala plakete i nagrade kao najbolji student Medicinskog fakulteta i kao najbolji student Univerziteta u Novom Sadu.

Specijalizaciju iz oftalmologije je završila 2013. godine, a doktorske studije 2016. godine, kada je odbranila doktorsku disertaciju pod naslovom: “Uticaj prevremenog rođenja na rast oka i proces emetropizacije”. Položila je sva tri dela međunarodnog ispita Internacionalnog društva oftalmologa i Američke oftalmološke akademije: Bazična medicina, Optika i refrakcije i Klinička oftalmologija.

U okviru mogućnosti usavršavanja pohađala brojne stručne i naučne skupove, prisustvovala brojnim seminarima, predavanjima i kongresima u zemlji i inostranstvu.

Klinički rad: Klinika za očne bolesti Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu, od januara 2005. do decembra 2018. godine. Specijalistička oftalmološka ordinacija “Očni centar Bjelica” od decembra 2018. godine do februara 2021. godine. Od tada je stalno zaposlena u Specijalnoj bolnici za oftalmologiju “Prof. dr Džinić” u Novom Sadu.

Naučno obrazovni rad: Medicinski fakultet, Univerziteta u Novom Sadu od jula 2005. godine do decembra 2018. godine, kao asistent, a zatim docent na Katedri za Oftalmologiju.

Oblast rada u oftalmologiji: dečija oftalmologija, slabovidost i razrokost, prematurna retinopatija i kontaktologija.

Zakazivanje pregleda

Dr sc. med. dr Zorka Grgić

Specijalista oftalmologijeMolimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Očna bolnica prof. dr Džinić

Laze Lazarevića 22 b
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Očna bolnica prof. dr Džinić

Laze Lazarevića 22 b
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Dr sc. med. dr Zorka Grgić, specijalista oftalmologije, zaposlena u Očnoj bolnici prof. dr Džinić , u kojem obavlja oftalmološki pregled kod dece, slabovidost, razrokost, prematurna retinopatija.

Očna bolnica prof. dr Džinić
Laze Lazarevića 22 b
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL

Zakažite pregled