Dr sci. med. Igor Meljnikov, Dečiji neurohirurg – Poliklinika Uromedica NS

Dr sci. med. Igor Meljnikov, Dečiji neurohirurg – Poliklinika Uromedica NS

Poliklinika Uromedica NS
Gundulićeva 8
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL
Dr sci. med. Igor Meljnikov Dečiji neurohirurg
Dr Igor Meljnikov dečiji neurohirurg

Medicinske usluge

Biografija doktora

Poliklinika Uromedica NS

Zakažite pregled

Medicinske usluge

Dr Igor Meljnikov dečiji neurohirurg obavlja sledeće preglede dece od rođenja do adolescentne dobi:

 • Prevremeno srastanje velike fontanele i razvoj kraniostenoze
 • Deformacija lobanje kod dece (diskranija)
 • Ubrzan ili usporen rast obima glave
 • Hidrocefalus i njegove komplikacije
 • Krvarenje u mozgu nakon rođenja
 • Urođene anomalije mozga
 • Cistične promene mozga (arahnoidalne ciste i ciste horoidnog pleksusa)
 • Encefalocele
 • Promene (tumorske promene) na kostima lobanje
 • Promene (tumorske promene) na koži poglavine: ateromi, lipomi, epidermoidne i dermoidne ciste
 • Urođene anomalije kičme i kičmene moždine - spinalni disrafizam: spina bifida, spinalna jamica, spinalni dermalni sinus.
 • Meningocela i meningomijelocela
 • Tethered-cord sindrom
 • Povrede glave i mozga (kraniocerebralna trauma)
 • Porođajne povrede glave (cephalhaemathoma, caput succedaneum, subkutani hematom skalpa)
 • Diskus hernije
 • Praćenje stanja nakon operativnog lečenja
 • Obrada i previjanje rana nakon operativnog lečenja ili povreda

Kraniostenoza - dijagnoza i lečenje
Kosti lobanje rastu na suturama, a stimulans za njihov rast je rast mozga. Mozak udvostručuje svoju veličinu u prvih 6 meseci života, i ponovo je duplira do kraja druge godine života. Rast lobanje se završava okoštavanjem sutura. Kraniostenoza je prerano zatvaranje kranijalnih sutura-šavova, što dovodi do različitih deformacija oblika lobanje-diskranija, koje su prisutne već na rođenju, a rast lobanje je ograničen preko zahvaćenih sutura. Pored deformacije oblika lobanje može biti ograničen i rast mozga, što dovodi do neuroloških poremećaja. Kliničku sliku kraniostenoza određuje prisustvo intrakranijalne hipertenzije, zbog onemogućavanja normalnog rasta mozga, usporen psihomotorni razvoj kao i pridružene anomalije lica i orbita.

Dijagnoza
Pregledom se, pored diskranije, otkriva rano zatvaranje fontanela i prisustvo koštanog grebena duž sraslih sutura.

Lečenje
Terapija je isključivo hirurška. Time se omogućava normalan rast mozga, sprečava razvoj intrakranijalne hipertenzije i oštećenje vida i sluha, sprečava se mentalna zaostalost i koriguje estetski deformitet.

Lečenje urođenih anomalija
Nakon povreda glave i mozga (kraniocerebralna trauma) u razvojnom dobu je najzastupljenije lečenje urođenih (kongenitalnih) anomalija. Najčešće oboljenje ovog tipa jeste hidrocefalus, zatim razni oblici dizrafičnih malformacija kranijalnog i spinalnog dela neuralne ploče, Chiari malformacije, Dandy–Walker-ove ciste, kao i drugi vidovi arahnoidnih cističnih formacija i malformacija vaskularne mreže.
Uzimajući u obzir podatke iz literature zauzet je stav da kod dve trećine dece s kongenitalnim anomalijama operativno lečenje treba preduzeti u ranom novorođenačkom periodu i u skladu s tim ukazano je na potrebu egzaktnijeg prenatalnog skrininga radi prevencije rađanja dece s teškim kongenitalnim anomalijama.

Ultrazvuk glave i kičme
Ultrazvuk glave (mozga) kod beba je često primenjivana dijagnostička procedura jer se jednostavnim izvođenjem, kroz otvorenu veliku fontanelu, može dobiti mnoštvo informacija o izgledu, građi i veličini različitih moždanih struktura, zatim prikaz anomalija razvoja mozga, upalnih procesa, tumora mozga, znakova povišenog intrakranijalnog pritiska, raznih krvarenja i hipoksično-ishemičnih promena u mozgu.

Ultrazvuk kičme (kičmene moždine) kod novorođenčeta je ključni pregled u ranom otkrivanju i evaluaciji okultnog spinalnog disrafizma. Sondom visoke frekvencije, kvalitet prikaza spinalnog kanala ultrazvukom korelira sa slikom koja se dobija magnetnom rezonancom. U odnosu na magnetnu rezonancu (MRI) ultrazvuk ima više prednosti: sedacija ili opšta anestezija pacijenta nije potrebna, tehnički pregled je lako uraditi i vremenski znatno kraće traje.

Neophodni pregledi se vrše već u prvim danima života. Kontrolni pregledi se rade po potrebi, onoliko često koliko je neophodno pratiti menjanje (evoluciju) promena.

Biografija doktora: Dr sci. med. Igor Meljnikov Dečiji neurohirurg

Dr Igor Meljnikov dečiji neurohirurg

Dr Igor Meljnikov, dečiji neurohirurg, Medicinski fakultet i specijalizaciju iz neurohirurgije završio je u Novom Sadu. Doktorsku disertaciju odbranio je 2011. godine. Zaposlen je  na Klinici za dečju hirurgiju Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine.

Posebna oblast usavršavanja je dečija neurohirurgija, neuroendoskopija, hirurgija kraniofacijalnih malformacija, spinalni disrafizmi, rana ultrazvučna dijagnostika  neurohirurških oboljenja u dečjem uzrastu. Autor je i koautor u više  radova objavljenih u međunarodnim stručnim časopisima, kao i poglavlja u neurohirurškim udžbenicima.

Zakazivanje pregleda

Dr sci. med. Igor Meljnikov

Dečiji neurohirurgMolimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Poliklinika Uromedica NS

Gundulićeva 8
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Poliklinika Uromedica NS

Gundulićeva 8
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Dr  Igor Meljnikov, dečiji neurohirurg, zaposlen je  na Klinici za dečiju hirurgiju Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine. Poseduje višegodišnje iskustvo i stručno usavršavanje iz oblasti: dečija neurohirurgija, neuroendoskopija, hirurgija kraniofacijalnih malformacija, spinalni disrafizmi, rana ultrazvučna dijagnostika neurohirurških oboljenja u dečjem uzrastu.

Poliklinika Uromedica NS
Gundulićeva 8
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL

Zakažite pregled

Preporuka strane: ,