Dr sci. med. Mirjana Dobrosavljev Radiolog – Ordinacija za ultrazvuk Dr sci. med. Mirjana Dobrosavljev

Dr sci. med. Mirjana Dobrosavljev Radiolog – Ordinacija za ultrazvuk Dr sci. med. Mirjana Dobrosavljev

Ordinacija za ultrazvuk Dr sci. med. Mirjana Dobrosavljev
Modene 1/IV
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL
Dr sci. med. Mirjana Dobrosavljev Radiolog
Dr Mirjana Dobrosavljev, radiolog Novi Sad

Medicinske usluge

Biografija doktora

Ordinacija za ultrazvuk Dr Mirjana Dobrosavljev Novi Sad

Zakažite pregled

Medicinske usluge

Ultrazvuk gornjeg abdomena
Ultrazvuk gornjeg abdomena je izuzetno važna metoda pri pregledu organa gastrointestinalnog i genitourinarnog trakta, obzirom da se njime dobija detaljan uvid u stanje abdominalnih organa. Ovim ultrazvukom pregleda se jetra, žučne kesica, žučni kanali, pankreas, slezina i bubrezi. Za pregled organa gornjeg abdomena pacijent je pripremljen na tašte, bez konzumiranja bilo kog sadržaja, zbog čega je bolje da je u jutarnjim časovima. Metoda je jednostavna, bezbolna i brza. Pacijent je u ležećem položaju, gornji deo abdomena se namaže gelom, zatim sledi pregled u trajanju od 10-30 minuta. Ultrazvukom se dobija informacija o veličini organa, obliku, položaju, strukturi i eventualnom postojanju patoloških promena.

Ultrazvuk male karlice
U organe male karlice spadaju mokraćna bešika, prostata, jajnici i uterus. Za pregled male karlice pacijent se hidrira određenom količinom tečnosti potrebnom da distendira mokraćnu bešiku u vreme kada će se pregled odvijati. Obzirom da se pregledaju ovarijumi, značajan je i dan pregleda u zavisnosti od menstrualnog ciklusa. Pacijent je u ležećem položaju, deo trbuha se namaže gelom, nakon čega se obavlja pregled koji traje od 10-30 minuta. Povratnim informacijama i njihovim grafičkim prikazom se analzira stanje ispitivanog organa, promene ili povrede, odnosno odstupanja od normalnog morfološkog prikaza. Na kraju pacijent dobija izveštaj, sa dijagnozom ili zaključkom i uputstva za dalje isptivanje i lečenje.

Ultrazvuk mozga male dece
Ovo je ultrazvučni pregled koji se obavlja dok je otvorena fontanela, dakle kod novorođene i male dece. Pregled parenhima i šupljina mozga koristi u se isključivo u neonatologiji. Ovim pregledom stiče se uvid u stanje i veličinu lateralnih moždanih komora, treće i četvrte moždane komore, jedra kaudatusa, talamusa i germinativnog matriksa. Omogućava ranu dijagnostiku raznih urođenih anomalija mozga, infekcija, hidrocefalusa, intrakranijalnih krvarenja, tumora, cisti, encefalopatije, vaskularne anomalije mozga itd. Metoda je jednostavna za izvođenje, bezbolna i u potpunosti neškodljiva.

Ultrazvuk štitne žlezde
Ultrazvuk štitne žlezde obavlja se u slučajevima Svih oblika strume (gušavosti), Hašimoto tireoiditisa (hronične zapaljenske bolesti štitne žlezde nastale zbog autoimunog procesa), benignih i malignih promena (čvorova) i cisti štitaste žlezde. Pacijent se namešta u ležeći položaj, nakon čega mu se vratni deo premazuje gelom, kako bi sonda ultrazvučnog aparata imala lakši kontakt sa kožom. Sonda se prislanja na vrat pacijenta i njome se obavlja detaljan pregled, gde se uočavaju promene u veličini, građi i prokrvljenosti štitne žlezde. Pregled je bezbolan, brz i jednostavan, bez jonizujućeg zračenja i traje 10-30 minuta nakon čega pacijent dobija izveštaj, sa dijagnozom ili zaključkom i uputstva za dalje isptivanje i lečenje.

Ultrazvuk mišića i zglobova
Pomoću ultrazvuka, može se dobiti detaljan prikaz zglobova, mišića, tetiva i mekih tkiva, što lekaru omogućava da ima jasnu sliku pri uspostavljanju dijagnoze. Obavlja se kada postoje bolovi ili povrede nekog od ovih organa. Pomoću ultrazvuka lekar će videti da li postoji neko reumatološko oboljenje.

Ultrazvuk dojke
Ultrazvuk dojke se preporučuje svim ženama starijim od 30 godina, minimalno jednom godišnje, kao prevencija oboljenja dojke. Neškodljiv je, bezbolan i efikasan. Za ovaj pregled nije potrebna posebna priprema. Kod žena u reproduktivnom periodu ultrazvuk dojke se obavlja 7 dana nakon završetka menstrualnog ciklusa. Ultrazvukom se dobija uvid u stanje tkiva dojke i otkrivaju se eventualne patološke promene. Pacijentkinja je u ležećem položaju, sa jedom rukom nagore, kako bi se pregledale i pazušne jame. Dojke se pre pregleda premazuju gelom, kako bi sonda ultrazvučnog aparata imala lakši kontakt sa kožom.

Ultrazvuk pljuvačnih žlezda
Ovo je neinvazivna, bezbolna i brza metoda, kojom se dobija precizna slika strukture pljuvačnih žlezda, njihova veličina i izgled. Obavlja se kada pacijent ima otoke ili bolove u ovoj regiji. Pacijent je u ležećem položaju. Gornji deo vrata se premaže gelom, pomoću kojeg sonda ultrazvučnog aparata klizi po koži i omogućava prodor ultrazvučnog talasa u ispitivanu regiju.

Ultrazvuk limfnih čvorova
U slučaju uvećanja limfnih čvorova ili bola u njima, neophodno je obaviti ultrazvuk. Za pregled nije potrebna posebna priprema. Pacijent leži, vratni deo se premazuje gelom i obavlja se pregled ultrazvučnim aparatom, bez jonizirajućeg zračenja. Metoda je neinvazivna, bezbolna, brza.

Ultrazvuk skrotuma
Ultrazvučni pregled testisa važno je uraditi pri pojavi impotencije, bračnog steriliteta, zapaljenskih procesa, bola, prisustva krvi u spermi, povreda, otoka ili drugih promena, tumora, bilo kakavih subjektivnih tegoba. Pregled daje uvid u strukturu testisa, epidimisa, krvnih žila u skrotumu. Ultrazvukom se mogu otkriti promene u testisima koje su posledica raka, upale, povrede. Za pregled nije potrebna posebna priprema. Lako se izvodi, postoji visoka tolerancija od strane pacijenta za ovu metodu, nije invazivna, nema jonizujućeg zračenja.

Ultrazvuk nadbubrežne žlezde
Kada su nadbubrežne žlezde normalne, one se ne vide ultrazvukom. Ukoliko postoji uvećanje nadbubrežne žlezde, najčešče zbog nekog tumora, tada su vidljive pri pregledu ultrazvukom.

Kolor Doppler sonografija krvnih sudova vrata, ekstremiteta i abdomena (aorta, vena kava, renalne arterije)
Kolor Doppler sonografija je ultrazvučna tehnika koja pomoću Doplerovog efekta pruža mogućnost da se ispitaju promene u brzini protoka kroz krvne sudove vrata, gornjih i donjih ekstremiteta, abdomena. Indikacije za doppler sonografiju krvnih sudova vrata su vrtoglavice, nesvestice, glavobolje, a za doppler sonografiju krvnih sudova ekstremiteta su grčevi, otoci, slabosti, promene boje i temperature ruke ili noge i mnoga druga stanja.

Biografija doktora: Dr sci. med. Mirjana Dobrosavljev Radiolog

Dr Mirjana Dobrosavljev, radiolog Novi Sad

Mirjana Dobrosavljev, specijalista - radiolog, doktor medicinskih nauka, vlasnica je Specijalističke ordinacije za ultrazvuk. Rođena je u Novom Sadu, 1950. godine, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. 1975/76. godine diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Godine 1976/77 radi kao nastavnik zdravstvenog obrazovanja, u srednjoj školi usmerenog obrazovanja za robni promet, u Novom Sadu i na nefrološkom odeljenju Klinike za interne bolesti Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.Od 1980. do 1983. godine specijalizirala je radiologiju, na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Specijalistički ispit iz radiologije, čime je stekla zvanje specijaliste radiologa, polaže 1983. godine. 1983-1991. godine radi kao radiolog-dijagnostičar na Institutu za radiologiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

Postgraduate Studys of Ultrasound in Ian Donald Inter-University of Medical Ultrasound završava 1984. godine. Iste godine započela poslediplomske studije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. 1986. godine položila je subspecijalistički ispit iz ultrasonografije i kompjuterizovane tomografije - Savremene dijagnostičke metode u oboljenjima abdomena u radiologiji.

1986. godine prisustvuje edukaciji iz invazivne ultrasonografije, u Kliničkoj bolnici Ozren Novosel, u Zagrebu. 1987. godine brani magistarski rad Diferencijalna dijagnostika sonolucentnih formacija u ehotomografiji bubrega, na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

1989. odbranila je Doktorsku disertaciju Evaluacija nefrosonografskog nalaza u korelaciji sa patomorfološkim substratom, da bi sledeće godine bila promovisana u doktora medicinskih nauka. 1990. godine završila je kurs iz color duplex Doppler sonografije, u Utrehtu, u Holandiji. Od 1983-1990. Ngodine bavi se nastavnom delatnošću sa studentima Medicinskog fakulteta na predmetu Radiologija. Učestvovala je i u naučnoistrazivačkim projektima.

Godine 1991. stekla je zvanje Naučnog saradnika Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Aktivno je učestvovala na domaćim i internacionalnim kongresima i simpozijumima.

1991- osnovala ordinaciju Ultrazvuk, prvu privatnu specijalističku ordinaciju iz radiologije u Vojvodini posle 1945. godine.

Objavila je preko 70 stručnih radova u časopisima, na kogresima i u knjigama. Član je mnogih radioloških, ultrasonografskih i medicinskih udruženja.

Zakazivanje pregleda

Dr sci. med. Mirjana Dobrosavljev

RadiologMolimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Ordinacija za ultrazvuk Dr sci. med. Mirjana Dobrosavljev

Modene 1/IV
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Ordinacija za ultrazvuk Dr sci. med. Mirjana Dobrosavljev

Modene 1/IV
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Dr Mirjana Dobrosavljev, radiolog, vlasnica ordinacije za ultrazvuk u Novom Sadu, obavlja sve vrste ultrazvučnih pregleda. Ultrazvuk gornjeg abdomena, ultrazvuk male karlice, ultrazvuk štitne žlezde, ultrazvuk skrotuuma, ultrazvuk mozga male dece itd.

Zakažite pregled

Preporuka strane: