Dr sci. med. Miroslava Sladojević Internista Kardiolog – Internistička ordinacija Limana Novi Sad

Dr sci. med. Miroslava Sladojević Internista Kardiolog – Internistička ordinacija Limana Novi Sad

Internistička ordinacija Limana Novi Sad
Buleva cara Lazara 81
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL
Dr sci. med. Miroslava Sladojević Internista - Kardiolog
Dr sci. med. Miroslava Sladojević Internista Kardiolog Novi Sad

Medicinske usluge

Biografija doktora

Internistička ordinacija Limana u Novom Sadu

Zakažite pregled

Medicinske usluge

 • Prvi kardiološki pregled, Cena: 3.500,00 dinara.
 • Kardiološki pregled (kontrola unutar mesec dana), Cena: 2.000,00 dinara.
 • Kardiološki pregled + ehokardiografija, Cena: 4.500,00 dinara.
 • EKG, Cena: 500,00 dinara.
 • Test opterećenjem, Cena: 3.500,00 dinara.
 • Ehokardiografski pregled, Cena: 3.000,00 dinara.
 • Ekspertski ehokardiografski pregled, Cena: 4.500,00 dinara.
 • Ehokardiografski pregled + 4D, Cena: 6.000,00 dinara.
 • Ehokardiografski pregled + “speckle tracking”, Cena: 6.000,00 dinara.
 • Kontrastni ehokardiografski pregled, Cena: 5.000,00 dinara.
 • Ehokardiografski pregled + “bubble” test, Cena: 7.000,00 dinara.
 • Ekspertski eho + transkranijalni dopler “bubble” test, Cena: 6.000,00 dinara.
 • Dobutaminski stres ehokardiografski pregled, Cena: 10.000,00 dinara.
 • 24h Holter monitoring EKG-a, Cena: 3.500,00 dinara.
 • 24h Holter monitoring krvnog pritiska, Cena: 2.500,00 dinara.
 • Dopler karotida, Cena: 3.000,00 dinara.
 • Dopler karotida i vertebralnih arterija, Cena: 3.500,00 dinara.
 • Dopler arterija gornjih ekstremiteta, Cena: 3.000,00 dinara.
 • Dopler arterija donjih ekstremiteta, Cena: 3.000,00 dinara.
 • Dopler vena donjih ekstremiteta, Cena: 3.000,00 dinara.
 • Dopler arterija i vena donjih ekstremiteta, Cena: 4.500,00 dinara.
 • Dopler abdominalne aorte, Cena: 3.000,00 dinara.
 • Prevencija tromboze (prvi pregled), Cena: 3.000,00 dinara.
 • Prevencija tromboze (kontrola), Cena: 2.000,00 dinara.

Biografija doktora: Dr sci. med. Miroslava Sladojević Internista - Kardiolog

Dr sci. med. Miroslava Sladojević Internista Kardiolog Novi Sad
Dr sci. med. Miroslava Sladojević, internista – kardiolog, rođena je u Rumi 1978. godine. Nakon završene gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“ u Novom Sadu, upisuje Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu i završava ga 2006. godine. Nakon volontiranja na hirurškom prijemnom odeljenju Kliničkog centra Vojvodine, i Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, zasniva radni odnos na Klinici za kardiologiju Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine. Upisuje specijalističke studije interne medicine, ali i istovremeno doktorske studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.
Tokom 2014. godine završava specijalističke studije iz oblasti interne medicine i stiče zvanje specijalista interne medicine. U međuvremenu aktivno se bavi naučno istraživačkim radom i objavljuje preko 50 radova na domaćim i internacionalnim konferencijama i žurnalima iz oblasti interne medicine i kardiologije. Tokom 2016. godine brani doktorsku disertaciju u kojoj se bavi dugogodišnjom analizom pacijenata sa akutnim infarktom miokarda nakon perkutane koronarne intervencije najnovijim tehnikama istraživanja podataka, gde istaržuje ključne prediktore uspešnog ishoda i tako razvija svoj prediktivni model. Potom polaže subspecijalistički ispit u toku 2017. godine iz oblasti kardiologije, nakon čega dobija zvanje subspecijalista – kardiolog.
Tokom radne karijere na Institutu u Sremskoj Kamenici, iskustvo stiče na velikom broju odeljenja gde se bavila dijagnostikom i zbrinjavanjem pacijenata različitih kliničkih slika i oboljenja, od hipertenzije,akutnih kardioloških stanja, valvularnih bolesti do trogodišnjeg rada na Klinici za kardiohirurgiju gde je radila u jedinici intenzivne nege pacijenata nakon kardiohirurških zahvata.

Član je Evropskog udruženja kardiologa (ESC), Evropske asocijacije za kardiovaskularni imidžing (EACVI), Evropskog udruženja za hipertenziju (ESH), Udruženja kardiologa Srbije, Lekarske komore Srbije i Lekarske komore Vojvodine.

Radila je u koronarnoj jedinici, a potom u poluintenzivnoj jedinici Klinike za kardiologiju. Tokom profesionalne karijere stekla je veliko iskustvo u širokom spektru neinvazivnih metoda koje se primenjuju u kardiologiji i internoj medicini: elektrokardiografija, ehokardiografija, holter monitoring, ergometrija, ultrazvučni kolor dopler karotida i krvnih sudova donjih ekstremiteta, ultrazvuk abdomena i ostale dijagnostičke metode. Ima veliko iskustvo u određivanju antihipertenzivne terapije, praćenju pacijenata nakon infarkta miokarda, praćenju pacijenata nakon ugradnje stenta i ranoj rehabilitaciji nakon kardiohirurških zahvata. Tokom radne karijere prošla je kroz mnoga usavršavanja.

U toku 2012. godine boravi u Sjedinjenim američkim državama gde objavljuje poglavlje u monografiji međunarodnog značaja u kome se bavi faktorima koji utiču na uspešnost antihipertenzivne terapije. U Sirmioneu u Italiji u toku 2016. godine završava letnju školu hipertenzije pod pokroviteljstvom Evropskog udruženja za hipertenziju. U toku 2016. godine završava master kurs ehokardiografije organizovan od strane Medicinskog univerziteta u Beču i Austrijskog udruženja kardiologa. U toku 2018. godine završava školu vaskularnog ultrazvuka Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje, a potom i „Speckle Tracking“ najnovije metode u ehokardiografskoj dijagnostici ponovo organizovan od strane Medicinskog univerziteta u Beču i Austrijskog udruženja kardiologa.

Inicijator je i participant zajedničkog projekta novosadske kompanije PanonIT i Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine – CardioNS, koje je dobilo priznanje Fonda za inovacionu delatnost Republike Srbije. Govori engleski i nemački jezik, udata je i majka je dvoje dece. Od početka 2018. godine radi kao načelnik odeljenja prijema i trijaže na Klinici za kardiologiju Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici, a početkom 2019. godine osniva specijalističku lekarsku ordinaciju iz oblasti interne medicine LIMANA.

Zakazivanje pregleda

Dr sci. med. Miroslava Sladojević

Internista - KardiologMolimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Internistička ordinacija Limana Novi Sad

Buleva cara Lazara 81
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Internistička ordinacija Limana Novi Sad

Buleva cara Lazara 81
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Posebno interesovanje za ehokardiografiju, angiologiju i lečenje povišenog krvnog pritiska. Dugogodišnje iskustvo u radu sa najtežim bolesnicima u Jedinici intenzivne nege Klinike za kardiologiju Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine i praćenju pacijenata nakon kardiohirurških operacija.

Internistička ordinacija Limana Novi Sad
Buleva cara Lazara 81
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL

Zakažite pregled

Preporuka strane: ,