Dr sci. med. Tanja Popov Internista Kardiolog – Internistička ordinacija Limana Novi Sad

Dr sci. med. Tanja Popov Internista Kardiolog – Internistička ordinacija Limana Novi Sad

Internistička ordinacija Limana Novi Sad
Buleva cara Lazara 81
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL
Dr sci. med. Tanja Popov Internista – kardiolog
Dr sci. med. Tanja Popov, Internista - Kardiolog Novi Sad

Medicinske usluge

Biografija doktora

Internistička ordinacija Limana u Novom Sadu

Zakažite pregled

Medicinske usluge

 • Prvi kardiološki pregled, Cena: 3.500,00 dinara.
 • Kardiološki pregled (kontrola unutar mesec dana), Cena: 2.000,00 dinara.
 • Kardiološki pregled + ehokardiografija, Cena: 4.500,00 dinara.
 • EKG, Cena: 500,00 dinara.
 • Test opterećenjem, Cena: 3.500,00 dinara.
 • Ehokardiografski pregled, Cena: 3.000,00 dinara.
 • Ekspertski ehokardiografski pregled, Cena: 4.500,00 dinara.
 • Ehokardiografski pregled + 4D, Cena: 6.000,00 dinara.
 • Ehokardiografski pregled + “speckle tracking”, Cena: 6.000,00 dinara.
 • Kontrastni ehokardiografski pregled, Cena: 5.000,00 dinara.
 • Ehokardiografski pregled + “bubble” test, Cena: 7.000,00 dinara.
 • Ekspertski eho + transkranijalni dopler “bubble” test, Cena: 6.000,00 dinara.
 • Dobutaminski stres ehokardiografski pregled, Cena: 10.000,00 dinara.
 • 24h Holter monitoring EKG-a, Cena: 3.500,00 dinara.
 • 24h Holter monitoring krvnog pritiska, Cena: 2.500,00 dinara.
 • Dopler karotida, Cena: 3.000,00 dinara.
 • Dopler karotida i vertebralnih arterija, Cena: 3.500,00 dinara.
 • Dopler arterija gornjih ekstremiteta, Cena: 3.000,00 dinara.
 • Dopler arterija donjih ekstremiteta, Cena: 3.000,00 dinara.
 • Dopler vena donjih ekstremiteta, Cena: 3.000,00 dinara.
 • Dopler arterija i vena donjih ekstremiteta, Cena: 4.500,00 dinara.
 • Dopler abdominalne aorte, Cena: 3.000,00 dinara.
 • Prevencija tromboze (prvi pregled), Cena: 3.000,00 dinara.
 • Prevencija tromboze (kontrola), Cena: 2.000,00 dinara.

Biografija doktora: Dr sci. med. Tanja Popov Internista – kardiolog

Dr sci. med. Tanja Popov, Internista - Kardiolog Novi Sad

Dr sci. med. Tanja Popov rođena je 1979. godine u Novom Sadu. Nakon Gimnazije “Jovan Jovanović Zmaj” u Novom Sadu upisuje se na Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, koji završava u roku. Master iz oblasti interne medicine brani 2010. završnim radom Hronična srčana insuficijencija kod starih osoba: komorbiditet, politerapija i terapijske dileme“ na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Doktorsku disertaciju pod temom Rezultati lečenja ishemijske kardiomiopatije prekutanom koronarnom angioplastikom i hirurškom revaskularizacijom miokarda“ brani 2012. godine, takođe na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. 2017. godine završava subspecijalističke studije iz kardiologije sa završnim radom
„Uticaj autonomnog nervnog sistema na regulaciju krvnog pritiska i dijastolnu funkciju“.

Aktivno učestvuje na brojnim naučnim i stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Bavi se naukom i ima publikacije u indeksiranim međunarodnim i domaćim recenziranim časopisima.

Zaposlena je od 2006. godine na Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine. Tokom svoje profesionalne karijere stekla je veliko iskustvo u velikom broju neinvanzivnih metoda koje se primenjuju u kardiologiji i internoj medicini, među kojima su ergometrija, 24-h monitoring arterijskog pritiska, 24-h Holter EKG monitoring, ehokardiografija na kursu transtorakalne ehokardiografije Odeljenja za kardiologiju, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beču, odobren od strane Udruženja kardiologa Austrije, 2006. Godine.

Član je mnogih stručnih i naučnih asocijacija, među kojima su :

 • Društvo lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva
 • Lekarska komora Srbije
 • Udruženje kardiologa Srbije
 • Udruženje koronarnih jedinica Srbije
 • Evropsko udruženje za srčanu insuficijenciju
 • Evropsko udruženje kardiologa

Govori engleski, nemački i italijanski jezik.

Zakazivanje pregleda

Dr sci. med. Tanja Popov

Internista – kardiologMolimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Internistička ordinacija Limana Novi Sad

Buleva cara Lazara 81
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Internistička ordinacija Limana Novi Sad

Buleva cara Lazara 81
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Posebno sfera interesovanja je praćenje i lečenje pacijenata sa srčanom slabošću. Ima dugogodišnje iskustvo u radu sa najtežim pacijentima u Jedinici intenzivne nege Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine – IKVBV.

Internistička ordinacija Limana Novi Sad
Buleva cara Lazara 81
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL

Zakažite pregled

Preporuka strane: ,