Dr Siniša Rašić Internista – Poliklinika Cardios Novi Sad

Poliklinika Cardios Novi Sad
Mikole Kočiša 4
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL
Dr Siniša Rašić Internista

Medicinske usluge

Biografija doktora

Poliklinika CardioS Novi Sad

Zakažite pregled

Medicinske usluge

Kardiološki pregled (pregled, EKG, ultrazvuk srca/ehokardiogram), Cena: 4500,00 din.
Specijalistički pregled, pored snimanja EKG-a, podrazumeva razgovor sa kardiologom, pri čemu se lekar informiše o tegobama i faktorima rizika kod pacijenta. Uključen je i fizikalni pregled kojim se otkrivaju mogući znaci bolesti, analiziranje snimljenog EKG-a i donesenih laboratorijskih nalaza, edukacija pacijenta.

Ultrazvuk srca / Ehokardiogram, Cena: 30000,00 din.
Ultrazvuk srca ili ehokardiografija je neinvazivna (bezopasna) metoda, bez ikakvih štetnih dejstava i pacijenti je odlično podnose. Prilikom pregleda srca putem ultrazvuka srca, odnosno ehokardiograma, nema zračenja, tj. radijacije i može se koristiti kod ljudi svih uzrasta, od dece do ljudi u dubokoj starosti. Ehokardiografski pregled srca (ultrazvuk srca) traje od pola sata do 45 minuta i ne zahteva nikakve posebne pripreme.

24h Holter EKG, Cena: 3500,00 din.
24-satni holter EKG-a (elektrokardiograma) je grafički zapis električne aktivnosti srca tokom perioda od 24 sata uz pomoć posebnog uređaja. Holter je mali, prenosivi uređaj koji beleži srčani ritam. Snimanje traje jedan dan (24 sata).

Holter arterijskog krvnog pritiska, Cena: 2500,00 din.
Holter arterijskog krvnog pritiska (holter pritiska) je metoda kojom se arterijski krvni pritisak meri u određenim intervalima tokom 24 sata. Holter pritiska je aparat koji nezavisno od Vaše psihe, svesnog ili podsvesnog uticaja pokazuje tačne vrednosti krvnog pritiska tokom dana, noći, tj. fiziološke oscilacije. Sve u cilju ranog otkrivanja hipertenzije, odluke o uvođenju antihipertenzivne terapije, praćenju terapijskog efekta na vrednosti krvnog pritiska i određivanju doze i vremena uzimanja leka. Za vreme nošenja 24-satnog holtera arterijskog krvnog pritiska pacijent nastavlja sa uobičajnim dnevnim aktivnostima (posao, fizičke aktivnosti, spavanje, uzimanje lijekova) i navikama (konzumacija kafe). Na osnovu dobijenih vrednosti 24-h monitoringa krvnog pritiska, lekar donosi odluku o određivanju odgovarajuće terapije ili o daljem dijagnostičkom ispitivanju.

Test opterećenja / Ergometrija, Cena: 3500,00 din.
Ergometrija (test opterećenja) je metoda kojom se testira uticaj fizičkog opterećenja na srčani rad. Test opterećenja se izvodi u svrhu otkrivanja kardiovaskularnih bolesti i procene prohodnosti krvnih sudova nakon infarkta miokarda, intervencie na krvnim sudovima (stentovi) ili nakon kardiohirurškog zahvata. Ergometrija (test opterećenja) se izvodi na pokretnoj traci čija se brzina i nagib postepeno povećavaju. Testiranje izvodi lekar kardiolog u saradnji sa medicinskom sestrom i ono traje do postizanja odgovarajuće srčane frekvencije ili pojave subjektivnih tegoba ili do značajnih promena u EKG-u. Hranu, piće, kafu i cigarete ne uzimajte najmanje 3 sata pre testiranja, takođe pre testiranja izbjegavajte veće fizičke aktivnosti. Potrebno je obući udobnu obuću i laganu komfornu odeću.

Biografija doktora: Dr Siniša Rašić Internista

Dr Siniša Rašić, rođen je u Prištini 1976. godine gde je završio osnovne studije medicine na medicinskom fakultetu. Nakon ratnih dešavanja, bombardovanja i egzodusa izvesno vreme radi kao konsultant i prevodilac za međunarodnu organizaciju  „Lekari sveta“ (Medecins du monde) koja se bavila unapređenjem zdravlja i pružanja zdravstvenih usluga vulnerabilnim slojevima društva.

Godine 2008. počinje da radi za Dom zdravlja Gračanica, kao lekar na odeljenju Opšte medicine i u službi hitne medicinske pomoći. Nakon postepenog sticanja iskustva 2013. godine upisuje specijalističke studije iz Interne medicine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

Studije završava 2018. godine sa najvišom ocenom i stiče zvanje specijaliste Interne medicine.

Od 2018. godine radi kao internista na Internom odeljenju Doma zdravlja Gračanica, gde se bavi dijagnostikom i lečenjem internističkih bolesti i poremećaja iz oblasti: kardiologije, pulmologije, endokrinologije, nefrologije, gastroenterologije i ostalih internističkih grana.

Zakazivanje pregleda

Dr Siniša Rašić

InternistaMolimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Poliklinika Cardios Novi Sad

Mikole Kočiša 4
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Poliklinika Cardios Novi Sad

Mikole Kočiša 4
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Dr Siniša Rašić, internista, u poliklinici Cardios obavlja kardiološki pregled, ultrazvuk srca, elektrokardiogram (EKG), 24h Holter EKG, holter arterijskog krvnog pritiska, ergometrija – test opterećenja.

Poliklinika Cardios Novi Sad
Mikole Kočiša 4
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL

Zakažite pregled