Dr Snežana Stojšić Internista Kardiolog – Internistička ordinacija Limana Novi Sad

Dr Snežana Stojšić Internista Kardiolog – Internistička ordinacija Limana Novi Sad

Internistička ordinacija Limana Novi Sad
Buleva cara Lazara 81
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL
Dr Snežana Stojšić Internista - Kardiolog
Dr Snežana Stojšić, internista - kardiolog Novi Sad

Medicinske usluge

Biografija doktora

Internistička ordinacija Limana u Novom Sadu

Zakažite pregled

Medicinske usluge

 • Prvi kardiološki pregled, Cena: 3.500,00 dinara.
 • Kardiološki pregled (kontrola unutar mesec dana), Cena: 2.000,00 dinara.
 • Kardiološki pregled + ehokardiografija, Cena: 4.500,00 dinara.
 • EKG, Cena: 500,00 dinara.
 • Test opterećenjem, Cena: 3.500,00 dinara.
 • Ehokardiografski pregled, Cena: 3.000,00 dinara.
 • Ekspertski ehokardiografski pregled, Cena: 4.500,00 dinara.
 • Ehokardiografski pregled + 4D, Cena: 6.000,00 dinara.
 • Ehokardiografski pregled + “speckle tracking”, Cena: 6.000,00 dinara.
 • Kontrastni ehokardiografski pregled, Cena: 5.000,00 dinara.
 • Ehokardiografski pregled + “bubble” test, Cena: 7.000,00 dinara.
 • Ekspertski eho + transkranijalni dopler “bubble” test, Cena: 6.000,00 dinara.
 • Dobutaminski stres ehokardiografski pregled, Cena: 10.000,00 dinara.
 • 24h Holter monitoring EKG-a, Cena: 3.500,00 dinara.
 • 24h Holter monitoring krvnog pritiska, Cena: 2.500,00 dinara.
 • Dopler karotida, Cena: 3.000,00 dinara.
 • Dopler karotida i vertebralnih arterija, Cena: 3.500,00 dinara.
 • Dopler arterija gornjih ekstremiteta, Cena: 3.000,00 dinara.
 • Dopler arterija donjih ekstremiteta, Cena: 3.000,00 dinara.
 • Dopler vena donjih ekstremiteta, Cena: 3.000,00 dinara.
 • Dopler arterija i vena donjih ekstremiteta, Cena: 4.500,00 dinara.
 • Dopler abdominalne aorte, Cena: 3.000,00 dinara.
 • Prevencija tromboze (prvi pregled), Cena: 3.000,00 dinara.
 • Prevencija tromboze (kontrola), Cena: 2.000,00 dinara.

Biografija doktora: Dr Snežana Stojšić Internista - Kardiolog

Dr Snežana Stojšić, internista - kardiolog Novi Sad

Dr Snežana Stojšić, internista – kardiolog rođena je 1972. godine. Medicinski fakultet završava 1996. godine, a specijalizaciju iz oblasti interne medicine 2004. takođe na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. 2009. postaje subspecijalista kardiologije.

Od 1997. godine radi na Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, na klinici za kardiologiju. Obučena je za dijagnostiku i lečenje hospitalizovanih bolesnika, transtorakalni eho, transezofagealni eho, streseho i kontrastni eho. Ekspert je za ehokardiografiju.

Redovno piše radove, učestvuje na mnogo naučnih projekata i brojnim kliničkim studijama.

Pohađala je razne obuke i usavršavala se, među kojima su i:

 • KVBV – znanje i veština izvođenja ehokardiografije
 • Škola za ehokardiografiju, Beograd 2004
 • Edukacija iz stresehokardiografije, Milano – bolnica San Donato 2010
 • Edukacija iz transezofagealne ehokardiografije, IKVBV 2010 – 2011
 • Edukacija iz stresehokardiografije sa posebnim osvrtom na ergostresehokardiografiju i 2D strain kao nove metode objektivizacije miokardne deformacije, Univerzitetska Klinika u Mesini 2012
 • Edukacija i uvođenje u kliničku praksu, 2016. 4D eho IKVBV
 • 2017. Uvođenje kotrastne ehokardiografije na teritoriju Republike Srbije (kao član tima Prof. dr A. Stojšić – Milosavljević ) koji je danas u svakodnevnoj primeni

Učestvuje na mnogim naučnim skupovima, kako nacionalnim, tako i internacionalnim, prezentujući rezultate svoga rada, ili kao edukator.

Zakazivanje pregleda

Dr Snežana Stojšić

Internista - KardiologMolimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Internistička ordinacija Limana Novi Sad

Buleva cara Lazara 81
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Internistička ordinacija Limana Novi Sad

Buleva cara Lazara 81
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Posebna sfera interesovanja su napredne ehokardiografske metode poput 4D, speckle tracking-a i stres ehokardiografije, koje je stekla dugogodišnjim radom u Ehokardiografskom kabinetu Klinike za kardiologiju – IKVBV.

Internistička ordinacija Limana Novi Sad
Buleva cara Lazara 81
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL

Zakažite pregled

Preporuka strane: ,