Dr Sonja Dimić Internista Kardiolog – Internistička ordinacija Limana Novi Sad

Dr Sonja Dimić Internista Kardiolog – Internistička ordinacija Limana Novi Sad

Internistička ordinacija Limana Novi Sad
Buleva cara Lazara 81
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL
Dr Sonja Dimić Internista - Kardiolog
Dr Sonja Dimić – Stanić, Internista - Kardiolog Novi Sad

Medicinske usluge

Biografija doktora

Internistička ordinacija Limana u Novom Sadu

Zakažite pregled

Medicinske usluge

 • Prvi kardiološki pregled, Cena: 3.500,00 dinara.
 • Kardiološki pregled (kontrola unutar mesec dana), Cena: 2.000,00 dinara.
 • Kardiološki pregled + ehokardiografija, Cena: 4.500,00 dinara.
 • EKG, Cena: 500,00 dinara.
 • Test opterećenjem, Cena: 3.500,00 dinara.
 • Ehokardiografski pregled, Cena: 3.000,00 dinara.
 • Ekspertski ehokardiografski pregled, Cena: 4.500,00 dinara.
 • Ehokardiografski pregled + 4D, Cena: 6.000,00 dinara.
 • Ehokardiografski pregled + “speckle tracking”, Cena: 6.000,00 dinara.
 • Kontrastni ehokardiografski pregled, Cena: 5.000,00 dinara.
 • Ehokardiografski pregled + “bubble” test, Cena: 7.000,00 dinara.
 • Ekspertski eho + transkranijalni dopler “bubble” test, Cena: 6.000,00 dinara.
 • Dobutaminski stres ehokardiografski pregled, Cena: 10.000,00 dinara.
 • 24h Holter monitoring EKG-a, Cena: 3.500,00 dinara.
 • 24h Holter monitoring krvnog pritiska, Cena: 2.500,00 dinara.
 • Dopler karotida, Cena: 3.000,00 dinara.
 • Dopler karotida i vertebralnih arterija, Cena: 3.500,00 dinara.
 • Dopler arterija gornjih ekstremiteta, Cena: 3.000,00 dinara.
 • Dopler arterija donjih ekstremiteta, Cena: 3.000,00 dinara.
 • Dopler vena donjih ekstremiteta, Cena: 3.000,00 dinara.
 • Dopler arterija i vena donjih ekstremiteta, Cena: 4.500,00 dinara.
 • Dopler abdominalne aorte, Cena: 3.000,00 dinara.
 • Prevencija tromboze (prvi pregled), Cena: 3.000,00 dinara.
 • Prevencija tromboze (kontrola), Cena: 2.000,00 dinara.

Biografija doktora: Dr Sonja Dimić Internista - Kardiolog

Dr Sonja Dimić – Stanić, Internista - Kardiolog Novi Sad

Rođena je 1977. godine i nakon završene osnovne škole u Novom Sadu, upisala je gimnaziju „Isidora Sekulić“ – društveni smer. Školske godine 1996/97 upisala je Medicinski fakultet na Univerzitetu u Novom Sadu. Za vreme studiranja bila je predstavnik svoje godine u Savezu studenata Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Na Medicinskom fakultetu je diplomirala aprila 2006. godine i nakon toga odmah započela stažiranje. Pored izvršavanja obaveznog programa stažiranja, deo slobodnog vremena je provodila u Domu zdravlja Novi Sad, u Službi hitne medicinske pomoći i Dispanzeru za kardiovaskularne bolesti.

Državni ispit je položila oktobra 2006. Godine. Januara 2007. godine započela je volonterski staž na Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine.

Dana 21.aprila 2008. se zaoslila na Klinci za kardiologiju IKVBV. 2015. godine položila je specijalistički ispit iz predmeta Interna medicina na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Užu specijalizaciju iz Kardiologije upisala je oktobra 2017.godine, u toku je izrada završnog rada iz uže specijalizacije.

Profesionalno članstvo:

 • Član Društva Lekara Vojvodine Srpskog lekarskog Društva
 • Udruženja kardiologa Srbije
 • Evropskog udruženja kardiologa
 • Trenutno sekretar Kardiološke sekcije Društva lekara Vojvodine

Govori i piše engleski jezik, služi se nemačkim i španskim jezikom.

Zakazivanje pregleda

Dr Sonja Dimić

Internista - KardiologMolimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Internistička ordinacija Limana Novi Sad

Buleva cara Lazara 81
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Internistička ordinacija Limana Novi Sad

Buleva cara Lazara 81
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Ima višegodišnje iskustvo u lečenju najtežih kardioloških bolesnika, stečeno svakodnenvim radom u Jedinici intenzivne nege kardioloških bolesnika.

Internistička ordinacija Limana Novi Sad
Buleva cara Lazara 81
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL

Zakažite pregled

Preporuka strane: ,