Mr.sci.med dr Vladislav Džinić Oftalmolog – Očna bolnica prof. dr Džinić

Mr.sci.med dr Vladislav Džinić Oftalmolog – Očna bolnica prof. dr Džinić

Očna bolnica prof. dr Džinić
Laze Lazarevića 22 b
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL
Mr. sci. med. dr Vladislav Džinić Oftalmolog
Mr.sci.med dr Vladislav Džinić, Oftalmolog Novi Sad

Medicinske usluge

Biografija doktora

Zakažite pregled

Medicinske usluge

Specijalistički oftalmološki pregledi

Oftalmoški pregled predstavlja ispitivanje vidne oštrine, merenje očnog pritiska, pregled očnog dna, pregled očne pozadine fundusa, pregled prednjeg segmenta (kapaka vežnjače, rožnjače, dužice, zenice, sočiva i očnih komora).

Ultrazvučni pregled i biometrija

Ultrazvukom se vrši pregled oka i očne jabučice gde se uz pomoć ultrazvučnih talasa dobija slika na aparatu.Ovim pregledom mogu se videti strukture očnog dna koje se nekad ne mogu videti ako su prisutna zamućenja unutar oka.

Ultrazvukom se mogu otkriti različita stanja i oboljenje oka kao što su krvarenje unutar oka (hemoftalmus), odvajanje mrežnjače, prisustvo stranog tela u oku i tumori oka.

Argon laser tretmani

Argon laser tretmani rade se kod dijabetesne retinopatije i makulopatije, kod tromboze krvnih sudova na očnom dnu, kod degeneracija retine, oboljenja makule itd.

Yag laser tretmani

Kod operacije katarakte ultrazvučnim putem iz kapsularne vreće uklanja se prirodno zamućeno sočivo koje se u njemu nalazi i na to mesto se stavlja veštačko sočivo. Nakon operacij katarakte nakon kratkog vremena može doći do zamućenja zadnje prirodne vrećice u kojoj se nalazi veštačko sočivo odnosno, sekundarna katarakta koja se manifestuje zamagljenjem ili slabljenjem vida.

Yag laserom se ovaj problem vrlo uspešno rešava i tretman se izvodi ambulantno u lokalnoj anasteziji u trajanju 2-3 minute i potpuno je bezbolno.

Optička koherentna tomografija – OCT

OCT pregled oka je histološki presek rožnjače, očnog živca i sloja nervnih vlakana oko očnog živca. Obavlja se kod oboljenja žute mrlje kod bolesti gde dolazi do oštećenjenja nervnih vlakana.

FAF – fundus auto fluoresencija

Metoda fundus auto fluoresencija ukazuje nastajanje RPE/ fotoreceptor kompleksa. Ozbiljna disfunkcija ćelija RPE se registruje kao hiperautofluorescencija (lipofuncin), a zone atrofije RPE su tamne.

Operacija (katarakte, glaukoma, plastike oka i dr.)

Hirurške intervencije se obavljaju ambulantno u lokalnoj anasteziji. Najčešće operacije oka su:

  • Katarakta ultrazvukom ( ugradnjom savremenog veštačkog sočiva)
  • Operacija glaukoma – kod jednostavno i složenih (laserske/savremene hirurške)
  • Konvekcionalna i vitreoretinalna hirurgija mrežnjače i staklastog dela (kod dijabetične retropatije, odlepljene mrežnjače i drugih dubinskih komplikacija u oku)

Operacije na kapcima i pomoćnih organima oka

Hirurgija retine– vitrektomija

Vitrektomija je operacija koja se radi kod komplikovanih slučajeva ablacije retine u unutrašnjosti oka. Operacija se izvodi tako što se potpuno odstrani staklasto telo iz oka, skidaju sve membrane a oko rupture i na periferiji laserom se izazovu ožiljci. Ove operacije su veoma složene i zahtevaju precizne aparate, sisteme za gledanje pod mikroskopom u toku intervencije, fine instrumente, razne tečnosti i gasove za naleganje i održavanje rožnjače na mestu.

Biografija doktora: Mr. sci. med. dr Vladislav Džinić Oftalmolog

Mr.sci.med dr Vladislav Džinić, Oftalmolog Novi Sad

Mr.sci.med dr Vladislav Džinić, oftamolog je rođen 27.11.1977.g. u Novom Sadu, gde je završio osnovnu i srednju medicinsku školu ” 7 April”. Medicinski fakultet u Novom Sadu završava 2003.g. sa prosečnom ocenom 9,16. Dobitnik je Univerzitetskih nagrada za postignut uspeh tokom studija.

Postdiplomske studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu upisuje 2004. godine, a magistarsku tezu pod nazivom „ Uticaj laserfotokoagulacije na vidnu oštrinu i očni pritisak kod pacijenata obolelih od dijabetesne retinopatije“ brani decembra 2008. godine.

Doktorsku disertaciju pod nazivom ” Morfološke karakteristike makule kao prognostički faktor poboljšanja vidne oštrine u terapiji pacijenata obolelih od dijabetesnog makularnog edema” na predmetu oftalmologija brani septembra 2016. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

Specijalističke studije iz oblasti oftalmologije upisuje na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu gde ih i završava, a zvanje specijaliste iz oftalmologije stiče 2011. godine.

Post cpecijalističke studije - European School for Advance Studies in Ophthalmology ѕavršava na USI Univerzitetu u Luganu, Švajcerska i stiče DiSSO zvanje. /Diploma of superior specialization in ophthalmology/ 2012. godine.

Tokom školovanja i specjalizacije boravio je na brojnim stručnim usavršavanjima (UFSC’s Universidad Federal de Santa Catharina, Klinika za o ne bolesti, Florianopolis, Brazil; JLU - Justus Liebig Universität Univerzitetska o
na klinika, Giessen, Nemačka; Eberhard-Karls-Universität Tübingen Univerzitetska o na klinika Tübingen, Nemačka; Dr.P.N.Mahendra Eye Institute and Khairabad Eye Hospital, Kanpur, Indija; Klinika Miloš - Beograd) i pohađao kurseve iz oblasti hirurgije katarakte, oboljenja zadnjeg segmenta oka (retine) i vitreo-retinalne hirurgije. Stipendista je Evropskog udruženja oftalmologa (SOE).

Autor je više radova objavljnjnih u inostranim i domaćim časopisima i sapoštenja na domaćim i međunarodnim kongresima. Kao pozivni predavač učestvoavo je na 7th European ophthalmology congress, Madrid, Spain, 2016 na kome je vodio specijalnu sesiju o operativnom lečenju pacijenata obolelih od šećerne bolesti ” Diabetic retinopathy - surgical perspective”.

Član ogrnizacionog odbora i iinstruktor na TVRS (Thesaloniki vitreo-retinal summer school). Predavač je na hirurškim wet-lab kursevima iz operativnog lečenja katarakte i rešavanja komplikacija tokom operativnog lečenja. Član je nacionalnih oftalmoloških udruženja i Evropskog udruženja retinalnih specijalista (EURETINA), Evropskog udruženja vitreoretinalnih specijalista (EVRS) i Evropskog udruženja za hirurgiju katarakte i refraktivnu hirurgiju (ESCRS).

Oženjen suprogom Tamarom i ima dva sina Miroslava i Bogdana.

Zakazivanje pregleda

Mr. sci. med. dr Vladislav Džinić

OftalmologMolimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Očna bolnica prof. dr Džinić

Laze Lazarevića 22 b
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Očna bolnica prof. dr Džinić

Laze Lazarevića 22 b
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Mr. sci. med dr Vladislav Džinić, specijalista oftalmolog, zaposlen u Očnoj bolnici prof. dr Džinić, u kojem obavlja specijalističke preglede, ultrazvučne preglede, laser tretmane bolesti prednjeg i zadnjeg segmenta oka, hirurgija katarakte i glaukoma.

Očna bolnica prof. dr Džinić
Laze Lazarevića 22 b
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL

Zakažite pregled

Preporuka strane: ,