Duktus arteriozus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Duktus arteriozus, krvni sud koji se nalazi u plodu, embrionu, a povezuje pulmonalnu (plućnu) arteriju i aortu. Normalno se ovaj duktus zatvara radanjem deteta.

Preporuka strane: