Ekcem

Šta je to ekcem?

Ekcem je opšti izraz koji se upotrebljava da se opiše zapaljenje kože praćeno svrabom i vlaženjem.

Koji deo tela je najčešće pogođen ekcemom?

Šake, ali i drugi delovi tela takođe mogu biti zahvaćeni ovim procesom.

Kakav je to ekcem domaćica?

Ekcem domaćica je nadražaj šaka, obično nastao kao posledica preterane ili nepažljive upotrebe deterdženata i drugih hemikalija koje se koriste u svakodnevnoj upotrebi u kući.

Da li se kod većine žena razvija ekcem zbog deterdženata?

Ne. Većina žena ima kožu koja je otporna na nadražajne efekte uobičajenih deterdženata.

Koje mere predostrožnosti bi trebalo preduzeti da bi se izbegao nastanak ekcema domaćica?

a. Ukoliko je poznato da su šake osetljive, korisno je upotrebiti gumene rukavice obložene pamukom dok se obavlja posao koji je vezan za dodir s tim hemikalijama.
b. Ne nositi rukavice više od petnaest minuta neprekidno.
c. Izbegavati upotrebu preterano tople vode dok se nose rukavice.
d. Prevrnuti rukavice svaka dva do tri dana da bi se omogućilo da se u potpunosti osuše.

Da li upotreba protektivnih pomada i kremova predstavlja važan ili koristan momenat u sprečavanju i lečenju ovog stanja?

Da, ali uputno je da te pomade propisuje lekar. Ne postoje dve kože koje su potpuno jednake, te izvesne pomade, koje mogu biti od koristi za jednu osobu, mogu biti štetne za drugu.

Kako se leči ekcem?

Uzroci ekcema su mnogobrojni i još neobjašnjeni i stoga lečenje treba da preduzme specijalista za kožne bolesti koji će pronaći uzročnika bolesti i odrediti lek.