Ektoderm – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ektoderm, tkivo u embrionu, plodu, koje će formirati kožu, nervni sistem i digestivni sistem.

Preporuka strane: