Električna stimulacija – terapija strujom

Da li se električna struja često koristi pri lečenju slučajeva neuritisa ili paralize?

Ne. Električna stimulacija neće dovesti do ozdravljenja oštećenog ili paralisanog nerva.

Koje se vrste električne stimulacije najčešće koriste?

Galvanske i faradske struje. One se koriste pomoću naročito konstruisanih aparata.

Kako se električna stimulacija koristi kao oblik lečenja?

Stimulacijom mišića na kontrakciju, u periodu kada njegov nerv ne funkcioniše kako treba, često je moguće obezbediti bolje stanje mišića.

Hoće li primena elektroterapije dovesti do bržeg izlečenja facijalne paralize?

Verovatno neće. Ovo stanje ima sopstvena ograničenja i stepen ozdravljenja živca neće u velikom stepenu zavisiti od elektrostimulacije.

Koristi li se elektrostimulacija u dijagnosticiranju bolesti?

Da. Ona je vrlo korisna pri razlikovanju nervne paralize od degeneracije mišića.