Elektroencefalografija (EEG)

Šta je elektroencefalografija?

To je postupak kojim se beleži veoma mala električna aktivnost koja normalno postoji u mozgu i koja održava moždanu aktivnost. Sistem znatnog uvećavanja čini ovu aktivnost vidijivom na papiru u obliku talasa. Prema tome, ovi se talasi nazivaju moždanim talasima. Normalni izgled ovih talasa je vrlo karakterističan i često biva promenjen oboljenjem mozga. Tako, epilepsija prouzrokuje tipične promene moždanih talasa. Tumori, udari i povrede mogu na poseban način promeniti izgled ovih talasa. Ime ovog postupka često se označava skraćenicom EEG.

Da li je elektroencefalografija korisna i precizna dijagnostička pomoć u lečenju bolesti mozga?

Da, elektroencefalografija, s obzirom na visoki tehnički nivo današnjih medicinskih uređaja, predstavlja veliku pomoć, ali ne treba je koristiti kao jedinu metodu. Kada se kombinuje sa drugim dijagnostičkim metodama ima veliku vrednost.