Emeza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Emeza, povraćanje.

Preporuka strane: