Encefalitis

Šta je encefalitis?

Akutno zapaljenje mozga.

Koji su neki od simptoma encefalitisa?

Glavobolja, groznica, povraćanje, paraliza, delirijum, konvulzije, obamrlost i u nekim slučajevima koma.

Šta prouzrokuje encefalitis?

Izvestan broj virusa. Može takođe nastati kao komplikacija boginja, velikog kašlja ili zaušaka. Retko može pratiti jake infekcije kao što je pneumonija i tilus ili toksične reakcije koje prate bolesti sa dugotrajnom jakom groznicom.

Da li se encefalitis sreće u epidemičnoj formi?

Da, najčešće u toku rata ili u zarobljeničkim logorima. Sreće se i u lokalizovanim sredinama odnosno gradovima.

Kako se leči encefalitis?

Na žalost, još uvek nema nikakvog specifičnog lečenja ove toliko opake bolesti.

Kakvi su obično izgledi kod ove bolesti?

Većina se pacijenata potpuno oporavlja. Ali, kad bolest postoji u epidemičnom obliku, u početku može doći do velike smrtnosti. Kod nekih pacijenata može doći samo do delimičnog poboljšanja, ali najčešće dolazi do ozbiljnih trajnih mentalnih poremećaja i posledica.

Da li se encefalitis ponekad naziva »bolest spavanja«?

Da.

Da li encefalitis može prouzrokovati simptome nekoliko godina posle akutnog napada?

Da. Izvesni ljudi koji su se oporavili od encefalitisa mogu dobiti drhtanje, uzetost i druge kasnije poremećaje.