Endomotritis, endomotrijski polipi i endomotrijska hiporplazija

Šta je endomotritis?

To je infekcija unutrašnje materične obloge-endometrijuma.

Šta izaziva endomotritis?

a. Gonoreja.
b. Endometritis može nastupiti posle spontanog pobačaja ili abortusa.
c. On može da nastupi posle normalnog porođaja, pri čemu je došlo do slučajne infekcije materice.
d. Može ga izazvati i tuberkuloza, kada se tuberkulozna infekcija pluća ili bubrega proširila sekundarno na matericu.

Što su simptomi endomotritisa?

Neredovno krvarenje, vaginalni odliv, bol i osetljivost u donjem delu trbuha, osećanje slabosti, temperatura, teškoće sa mokrenjem.

Kako se leči endomotritis?

Prvi korak je da se utvrdi tačan uzrok. Ako je došlo do nepotpunog spontanog pobačaja, materična duplja mora da se isčisti pomoću kiretaže. A ako je endometriris izazvala bakterijska infekcija, treba davati antibiotike. Ako se infekcija proširila izvan obložne membrane u zid materice, materica će možda morati da se ukloni.

Da li endomotritis može da se izleči sam po sebi?

Da, u nekim slučajevima. Češće će se infekcija proširiti i uhvati dublje slojeve materice, jajovode, jajnike, pa čak i trbušnu (abdominalnu) duplju.

Što je endomotrijski polip?

To je izraslina iz materične obloge koja se proširuje u materičnu duplju. Često se javlja veći broj polipa.

Koji su simptomi endometrijskog polipa?

Grčevi i bol pri menstruaciji, mrljanje između perioda, jako menstrualno krvarenje i vaginalni odliv.

Kako se postavlja dijagnoza endometrijskog polipa?

Pomoću dijagnostičke kiretaže ili pravljenjem histerograma.

Što je histerogram?

To je rendgensko ispitivanje i snimanje materične duplje koje se obavlja kad se ubrizga neprozirna boja kroz ccerviks u matericu. Kada se razviju filmovi, pokazaće se obrisi materične duplje.

Da li endometrijski polipi ikada postaju maligni?

Da, ponekad.

Kako se leče endomotrijski polipi?

Oni se uklanjaju kiretažom. Kada prodru kroz cerviks u vaginalni kanal, mogu da se uklone kidanjem specijalnim instrumentom koji se uvodi kroz vaginu. Ukoliko ima kakvih znakova malignih promena u okviru polipa, mora se obaviti totalna histerektomija (potpuno uklanjanje materice i cerviksa).

Šta je endomotrijska hiporplazija?

To je prekomerni razvoj materične obloge.

Šta izaziva endomotrijsku hiporplaziju?

Ona je obično povezana sa suvišnim i produženim proizvođenjem ženskih polnih hormona (estrogeni) u jajnicima. Često je prisutna jajnička cista ili tumor i to može da bude uzrok prekomernoj proizvodnji estrogena.

Koji su simptomi endomotrijske hiporplazije?

Nju karakteriše potpuno neredovno i nepredvidljivo krvarenje, koje varira od potpunog izostajanja menstruacije do perioda koji su češći nego normalno, i od lakih mrljanja do obilnog krvarenja. Karakteristično je da endometrijska hiperplazija prouzrokuje bezbolno krvarenje.

Da li endomotrijska hiperplazija ima neke veze sa nesposobnošću začeća?

Da. Žene sa endometrijskom hiperplazijom često nemaju ovulaciju i zbog toga ne mogu da začnu.

Kako se postavlja dijagnoza endometrijske hiperplazije?

Pomoću mikroskopskog ispitivanja tkiva uzetog endometrijskom biopsijom iz materične obloge. Isto tako, ispitivanjem tkiva dobijenog kirtažom.

Gde i kako se vrši endometrijska biopsija?

Ova se procedura vrši ambulantno, jednostavno unošenjem specijalnog instrumenta kroz vaginu i cerviks u materičnu duplju. Uzima se mali komad tkiva i podvrgava mikroskopskom ispitivanju.

Da li je endometrijska biopsija bolna procedura?

Ne. To je jednostavan ambulantni zahvat koji je praćen minimalnom nelagodnošću.

Da li postoji neka veza između endometrijske hiperplazije i raka materlce?

Kod žena koje su prošle doba rađanja, smatra se da neki tipovi endometrijske hiperplazije mogu da budu povezani sa razvojem raka materice. Iz ovog razloga, savetuje se da se kod starijih žena s endometrijskom hiperplazijom primeni radikalnije lečenje.

Kako se leči endometrijska hiperplazija?

To zavisi od starosti, od tipa hiperplazije utvrđenog mikroskopskim ispitivanjem i od prisustva ili odsustva pratećih jajničkih izraslina. Kod mladih žena, koje su još u dobu za rađanje, obična hiperplazija leči se kiretažom i upotrebom estrogena i progesterona (jajničkih hormona) čiji je cilj da podstaknu normalni menstrualni ciklus. Ovo se naziva »ciklična terapija«.

Posle menopauze, u zavisnosti od tipa hiperplazije, lečenje varira od jednostavne kiretaže do histerektomije, hirurškog odstranjivanja materice. Ako se hiperplazija ponovo pojavi, ako je pacijentkinja prešla doba rađanja, histerektomija će verovatno biti najbolji metod lečenja.

Kod postojanja proširenog jajnika, mora da se posumnja da nije hiperplazija povezana s tumorom jajnika. U tim slučajevima valja obaviti abdominalnu operaciju i ukloniti jajnik i matericu.

Da li žene s endometrijskom hiperplazijom treba da se podvrgavaju periodičnim pregledima?

Da. Svaka nepravilnost u menstrualnom ciklusu, ako je žena još u dobu za rađanje, treba da je podstakne da poseti ginekologa.

Koja je metoda lečenja najpogodnija kada se hiperplazija ponovo javi kod mladih žena?

a. Ponovljena kiretaža ili ciklična hormonska terapija u dužem periodu.
b. Ako simptomi hiperplazije ne mogu da se kontrolišu, možda će biti neophodna histerektomija, hirurško uklanjanje materice, čak i kod mlade žene. Srećom, ovo je redak slučaj.