Endoskopska operacija tumora bešike – Poliklinika Atina Novi Sad

Endoskopska operacija tumora bešike – Poliklinika Atina Novi Sad

Zakazivanje pregledaMolimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Poliklinika Atina

Bulevar Evrope 22
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Poliklinika Atina

Bulevar Evrope 22
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Transuretralna resekcija mokraćne bešike (TURBT) je hirurški postupak koji koristimo za uklanjanje tumora mokraćne bešike. Tada se dobije tkivo koje se pošalje na patohistološku analizu (PH), nakon koje se potvrdi da je reč o tumoru, a dobiju se  i informacije  o tipu i stepenu agresivnosti tumora , kao i  o dubini nastalog procesa.

Pregled nam pomaže da lakše utvrdimo da li se tumor širi u mišićni deo zida mokraćne bešike.

Dijagnostiku   i lečenje tumora mokraćne bešike možete uraditi u Poliklinici Atina, a termine pregleda zakažite na kontakt telefon:

Poliklinika Atina
Bulevar Evrope 22
Novi Sad

Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL

Zakažite pregled

Šta je TURBT?

TURBT je prvi korak u lečenju tumora mokraćne bešike. Kada se nakon TURBT uradi PH analiza, dobija se odgovor da li se radi o površnom tumoru mokraćne bešike ili o invazivnom tj. infiltrativnom tumoru mokraćne bešike. Površni i infiltrativni tumori mokraćne bešike su posebni entiteti jer se leče različito.

Ukoliko imamo površni tumor mokraćne bešike (MB),  potrebne su redovne kontrolne cistoskopije na 3 meseca, a moguće  je da je potrebna i dodatna imunoterapija.

Površni tumori mokraćne bešike imaju dosta veliku stopu recidiva i zbog toga su važne kontrolne cistoksopije da bi se recidiv rano dijagnostikovao i ponovo uradio TURBT.

Ukoliko PH analiza pokaže da se radi  o infiltrativnom tumoru MB potrebno je uraditi MRI  ili CT pregled abdomena i male karlice. Nakon uradjenih pregleda i na osnovu PH nalaza  se  donosi odluka da li je potrebno raditi TURBT ili se pristupa radikalnom hirurškom lečenju, radiklanoj cistektomiji.

Kako izvodimo operacuju TUR tumora mokraćne bešike

Operaciju izvodimo pomoću instrumenta koji se zove resektoskop. Njega uvodimo u bešiku kroz uretru, tako da nema rezova u trbuhu. Instrument ima žičanu petlju na kraju koja se koristi za uklanjanje bilo kakvih sumnjivih tkiva ili tumora. Uklonjeno tkivo se pošalje u laboratoriju na PH analizu.

Nakon završene operacije se postavi urinarni kateter u uretru i uključi kontinuirano ispiranje mokraćne bešike. Kada  se urini izbistri zaustavi se ispiranje i  obično odstrani urinarni kateter.

Endoskopsku operaciju tumora bešike izvodimo u opštoj i spinalnoj anasteziji.

Koji  su neželjeni efekti nakon operacije TURBT-a?

Neželjeni efekti koji se mogu javiti nakon endoskopske operacije tumora mokraćne bešike su uglavnom iritativne prirode i povezani sa plasiranim urinarnim kateterom i kontinuiranim ispiranjem MB. Pacijent ima osećaj da mu se mokri i da oseća peckanje i blagi bol. Nekada urin ili ispiranje idu i  pored urinarnog katetera, dok se uretra ne adaptira na kateter. Odmah posle TURBT-a mogu se javiti krvarenje i blaži bol, pogotovo ako se  urinarni kateter začepi. Navedene tegobe i komplikacije se mogu uspešno lečiti.