Endotoksin – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Endotoksin, otrov koji se formira unutar tela bakterija a koji se ne oslobađa sve dok bakterijske ćelije ne uginu.

Preporuka strane: