Entropija i ektropija

Šta je entropija?

To je stanje u kome se ivica gornjeg ili donjeg kapka okreće ka unutra, što dovodi do trljanja trepavica o očnu jabučicu i nadraživanja očne jabučice.

Šta izaziva entropiju?

Ona se obično razvija kao posledica ožiljka koji je ostao posle nekadašnjeg zapaljenja očnog kapka. Povremeno, entropija se javlja posle povrede iza koje je ostao ožiljak. Drugi jedan tip entropije izaziva prekomerni razvoj mišića koji zatvara očne kapke. Ovo je rezultat preteranog skupljanja kapaka, posebno kod starijih, veoma nervoznih ljudi.

Treba li operisati očni kapak da bi se uklonila entropija?

Da, jer stalno trenje trepavica o očnu jabučicu dovodi do trajnog ožiljka i gubitka vida.

Kakva se operacija vrši u slučaju entropije?

To je jednostavna plastična operacija koja se vrši pod lokalnom anestezijom, a u kojoj se jedan deo unutrašnjosti očnog kapka odseca na taj način da se izazove savijanje očnog kapka u spoljnom pravcu.

Da li su rezultati operacije entropije dobri?

Da, operacija je obično uspešna.

Šta je ektropija?

To je stanje u kome se ivica gornjeg ili donjeg kapka okreće ka spolja.

Šta je najčešći uzrok ektropiji?

Sa poodmaklim godinama dolazi do gubitka elastičnog tkiva u kapku, što mu omogućava odvajanje od jabučice. Druge slučajeve izazivaju ožiljci koji nastaju kao sekundarna pojava nekog zapaljenja ili povrede.

Koje osobe najčešće dobijaju ektropiju?

Stariji ljudi kod kojih je elastično tkivo očnog kapka zamenjeno vlaknastim tkivom.

Koji su simptomi ektropije?

Budući da se očni kapak, obično donji, odvojio od očne jabučice, suze natapaju obraze, umesto da otiču suznim vodovima.

Može li ektropija da se ispravi hirurškim putem?

Da, jednostavnim operativnim zahvatom jedan deo unutrašnjosti očnog kapka se vadi, tako da se prouzrokuje okretanje kapka ka unutra.

U kojoj meri su uspešne operacije ektropije?

To su najčešće veoma uspešne operacije.