Epifora – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Epifora, preterano, jako lučenje suza.

Preporuka strane: