Epikranijum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Epikranijum, pokrovi, omotači lobanje; poglavina.

Preporuka strane: