Epikriza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Epikriza, period neke bolesti pošto je kriza prošla.

Preporuka strane: