Epispadija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Epispadija, urođena deformacija u kojoj se mokraćni kanal (uretra) završava ispred vrha penisa, a otvoren je duž osovine penisa, supr. hipospadija.

Preporuka strane: