Epitel – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Epitel, tkivne ćelije koje sačinjavaju kožu; takođe i ćelije koje oblažu prolaze šupljih organa kao što su respiratorni, digestivni i mokraćni sistem.

Preporuka strane: