ERA test za lečenje steriliteta – Specijalna ginekološka bolnica Genesis

ERA test za lečenje steriliteta – Specijalna ginekološka bolnica Genesis

Zakazivanje pregledaMolimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Specijalna ginekološka bolnica Genesis

Uroša Predića 4
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Specijalna ginekološka bolnica Genesis

Uroša Predića 4
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Ukoliko planirate trudnoću, a imate problem sa implantacijom (usađivanjem oplođene jajne ćelije u telo materice), pomoći će Vam ERA – test endometrijalne prijemčivosti. Ova značajna novina u lečenju steriliteta prvi put može da se uradi i u Srbiji, u bolnici Genesis, u Novom Sadu. Da biste saznali više o bolnici koja je prva uvela ERA test, pogledajte prezentaciju Specijalna ginekološka bolnica Genesis.

Lečenje steriliteta

Šta je ERA test?

ERA je savremena dijagnostička metoda razvijena i patentirana od strane laboratorije IVIOMICS R&D odelenja, nakon više od deset godina istraživanja u oblasti IVF-a. Ova tehnika omogućava da se oceni prijemčivost (receptivnost) endometrijuma žena na molekularnom nivou.

ERA test je jednostavna i brza procedura. Uzima se uzorak tkiva endometrijuma (biopsija) koju izvodi ginekolog. Nakon primanja uzorka tkiva, laboratorija analizira ekspresiju 238 gena koji su povezani sa statusom endometrijalne prijemčivosti.
Specijalna ginekološka bolnica Genesis
Uroša Predića 4
Novi Sad

Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL

Zakažite pregled

ERA prediktor, specijalno dizajniran od strane IVIOMICS-a, obrađuje dobijene podatke i klasifikuje uzorak kao prijemčiv ili ne prijemčiv. Rezultat procedure određuje da li će pacijentkinjin endometrijum biti adekvatan za usađivanje embriona nakon embrio-transfera ili ne, u cikulusu kada je načinjena biopsija. Ukoliko analiza pokaže da je endometrijum prijemčiv za implantaciju, tada se definiše prozor implantacije, tj. tačan dan kada treba sprovesti transfer embriona i povećati mogućnost uspeha celokupnog IVF tretmana.

Era test endometrijalne prijemčivosti

Ukoliko analiza pokaže da endometrijum nije prijemčiv, znači da je prozor implantacije pomeren, da nije u uobičajenom vremenskom intervalu i da se u tom periodu ne treba vršiti embrio transfer. U ovom slučaju rezultat daje mogućnost procene Vašeg ličnog prozora implantacije i time Vam se u narednim menstrualnim cikusima povećava šansa za uspešnu implantaciju prilikom IVF procedure, kroz tzv. personalizovan embrio transver (pET) – druga biopsija.

Koje su prednosti ERA testa?

ERA je dijagnostička metoda procene prijemčivosti endometrijuma. Pre započinjanja IVF procedure ovaj test može utvrditi da li pacijentkinja zahteva personalizovan prozor implantacije. To lekarima omogućava preduzimanje niza radnji kako bi proces asistiranog oplođenja bio uspešno sproveden.

Gde i kako doći do informacija i obaviti ERA test?

Sve neophodne informacije i odgovore na vaša pitanja možete dobiti u Specijalnoj ginekološkoj bolnici Genesis u Novom Sadu, kod Dr Zorice Crnogorac.

Procedura biopsije se sporovodi u Specijalnoj ginekološkoj bolnici Genesis, dobijen uzorak šalje se u referentnu laboratoriju u Španiji (laboratorija koja poseduje prijavljeni patent za ERA metodu). Rezultati načinjenog testa stižu za 10 dana Vašem ginekologu, koji Vas obaveštava i u dogovoru sa Vama kreira dalji tok Vašeg lečenja.

Specijalna ginekološka bolnica Genesis
Uroša Predića 4
Novi Sad

Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL

Zakažite pregled

Preporuka strane: