Fagocit – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Fagocit, ćelija koja može da svari ili uništi stranu materiju ili bakteriju.

Preporuka strane: