Faloova tetralogija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Faloova tetralogija, vidi tetralogija Falo (Falot).

Preporuka strane: