Fibrozni tumori (Fibromi)

Gde su fibrozni tumori (fibromi) najčešće smešteni?

Fibromi se najčešće nalaze u koži ruku ili nogu, ali se mogu pojaviti bilo gde na čovečjem telu.

U čemu se sastoji lečenje fibroma?

Ukoliko dođe do većega rasta fibroma (lat. fi bra-vlakno) i ukoliko prouzrokuju bol, trebalo bi ih, utoliko pre što se najčešće nalaze na koži, ukloniti hirurškom ekscizijom.

Da li fibromi imaju tendenciju da se pretvaraju u rak?

Ne. Ova pojava je izuzetno retka.

Da li fibromi imaju tendenciju da se ponovo jave ukoliko su već bili uklonjeni?

Ne.