Fiksni ortodontski aparati

Pravilan odnos zuba, osim za lep izgled, važan je i za zdravlje celokupnog sistema za žvakanje, mišića i viličnog zgloba. Ukoliko je narušen, potrebna je ortodontska terapija, koja se koristi kod rešavanja bolnih stanja i poremećaja stomatognatnog sistema, iz estetskih razloga, ali kao priprema za fiksnu protetsku nadoknadu. U odraslom dobu, koriste se isključivo fiksni ortodonstski aparatiDr Olja Kalem, čija je specijalnost ortodoncija, daje detaljna uputstva za njihovo nošenje.

Fiksni ortodontski aparati su bravice koje se lepe na zube i trajno ostaju na zubima, do kraja ortodontske terapije. S obzirom na poziciju lepljenja, dele se na labijalne (vidljive) i lingvalne (skrivene iza zuba). Ortodont postavlja fiksni aparat koji se sastoji od prstenova, bravica i žice, i pri redovnim kontrolama aktivira sam aparat menjanjem žica ili stavljanjem određenih aktivnih elemenata (gumica, federa i sl). Bravice mogu biti estetske ili metalne. Fiksni ortodontski aparati se obično nose od šest meseci do tri godine.

Period nošenja aparata se obično deli na aktivni i retencioni period. U aktivnom periodu se vrši blago pomeranje zuba u željenu (ispravnu) poziciju. Ovaj period traje, u zavisnosti od anomalije, oko dve godine. Kada su zubi dovedeni u željenu poziciju, oni treba tu i da ostanu. Iz iskustva je poznato da pomereni zubi, po prestanku nošenja aparata, imaju tendenciju da se vrate u svoj prvobitni položaj. Kako bi se ova pojava sprečila, postavljaju se tzv. retencioni aparati, koji se nose od jednog do nekoliko meseci.

Uputstvo za nošenje fiksnih ortodontskih aparata

Nošenje fiksnih ortodontskih aparata je uglavnom bezbolno, ali se prvih nekoliko dana nakon postavljanja ili aktivacije može osetiti nelagoda i bol. To je normalna pojava i nikako ne treba izbegavati žvakanje, jer se žvakanjem podstiče cirkulacija, koja ubrzava oporavak.

Tanki delovi aparata lako se mogu polomiti ili deformisati pod uticajem hrane. Zato treba izbegavati tvrdu i žilavu hranu, lepljive bombone, odgrizanje tvrdog voća, koru hleba, pice… Preporučljivo je hranu iseći na sitne komade pre konzumiranja.

Nošenje fiksnih aparata zahteva pravilnu i redovnu higijenu usne duplje. Hrana se u ustima sa fiksnim aparatima više zadržava, naslage se pojačano stvaraju, posebno oko bravica i ivice desni. Zato je neophodno prati zube posle svakog obroka za sve vreme trajanja terapije.

Aparat ne bi trebalo podešavati samostalno i prstima. Ukoliko dođe do nekog oštećenja, treba se obratiti ortodontu. Za krajni cilj terapije, saradnja je neophodna. Redovne kontrole kod stomatologa i pridržavanje uputstva mogu skratiti vreme nošenja.

Ukoliko sumnjate da su Vam potrebni ortodontski aparati, stomatološka ordinacija Dr Olja Kalem pomoći će Vam u određivanju prave terapije i daljem nošenju.