Filarijaza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Filarijaza, parazitna infestacija udružena sa znatnim otokom nogu.

Preporuka strane: