Fistula čmara (Fistula in ano)

Šta označava izraz fistula čmara?

Nenormalna komunikacija izmedu sluznice rektuna ili anusa i površine kože u blizini otvora čmara. Fistula je prema tome neka vrsta tunela ili prolaza.

Koliko je česta fistula čmara?

Fistule sačinjavaju približno jednu četvrtinu svih stanja koja se javljaju u predelu anusa ili rektuma.

Šta dovodi do stvaranja fistula?

Fistule predstavljaju krajnji rezultat infekcije koja je započela u zidu rektuma ili anusa i koja je dovela do stvaranja tunela prema površini kože.

Da li su fistule ikada prouzrokovane tuberkulozom?

Veoma mali procenat fistula može biti udružen sa tuberkulozom pluća. Međutim, danas je to izvanredno redak slučaj.

Koji su simptomi fistule čmara?

Pacijent obično daje podatke: ima bolni čir ili apsces duž rektuma koji se otvorio i ispraznio gnoj u jednom trenutku.

Šta se događa ukoliko se fistula čmara ne leči?

Fistulozni kanal teži da se širi i konačno može iz rektuma dostići do površine kože na više mesta duž rektuna ili anusa. Takođe, mišićni sfinkter koji kontroliše izlazak fekalija iz čmara može biti oštećen nelečenom fistulom.

U čemu se sastoji lečenje fistule?

Sve fistule koje se ne daju konzervativnim putem izlečiti u toku od nekoliko nedelja trebalo bi da se operišu.

Kakva se vrsta operacije obavlja kad se radi o fistuli?

Fistulozni kanal se ukloni ili široko otvori. Ova procedura obično uključuje presecanje mišićnog sfinktera, kao što je slučaj i kod operacije fisure čmara.

Da li su bolničke procedure i preoperativne i postoperativne mere kod operacija fistula slične kao kod operacije fisure i hemoroida?

Da

Kakvi su izgledi za izlečenje fistule posle hirurške intervencije?

Izvanredni. Veoma retko će doći do ponovnog javljanja fistule. Ponekad će se velika ekstenzivna hronična fistula opet javiti, te će biti neophodna ponovna operacija da bi se dovelo do trajnog izlečenja.

Da li se rad creva normalizuje posle operacije fistule?

Da, posle nekoliko nedelja.

Koliko vremena je potrebno da bi došlo do zaceljenja fistule?

Operacije fistule su obimnije od operacija fisura i stoga operisanom tkivu može biti potrebno šest do deset nedelja da bi u potpunosti zacelilo.