Fistule mokraćne bešike

Šta je fistula na bešici?

To je nenormalna veza bešike i nekog susednog organa kao što je vagina, creva ili uterus.

Kakvi su uzroci nastanka fistule na mokraćnoj bešici?

Mogu nastati zbog jake infekcije, malignih izraštaja, povrede zbog teškog porođaja ili kao komplikacija hirurškog zahvata.

Kakva se fistula bešike najčešće sreće?

Fistula kao veza između bešike i debelog creva što je posledica zapaljenja debelog creva (divertikulitis). Druga fistula koja se često sreće je fistula između bešike i creva kao posledica crevnog tumora.

Kakvi su simptomi kod fistule na bešici?

Ukoliko se fistula širi između bešike i creva, pacijent će u mokraći imati gasove, izmet ili čestice hrane. Ukoliko je fistula između bešike i vagine, pacijentkinji će iz vagine teći mokraća i doći će do gubljenja kontrole nad mokrenjem.

Kako se leče fistule mokraćne bešike?

Ukoliko se teži potpunom izlečenju, biće potrebna hirurška korekcija. Ukoliko je uzročnik maligno oboljenje, mora se odstraniti primarni izraštaj i zahvaćeni delovi bešike. Ukoliko je divertikulitis prouzrokovao fistulu, mora se odstraniti oboleli deo debelog creva, kao i zahvaćeni deo mokraćne bešike.

Da li su operacije fistule ozbiljne?

Da, ali oporavak je opšte pravilo. Ukoliko je u pitanju maligno oboljenje indicira se ekstenzivna operacija.

Leče li se fistule mokraćne bešike pri prvom pokušaju?

Ne. Do ponovne pojave fistula dolazi u malom broju slučajeva i njih treba ponovo operisati sve dok se ne dobiju zadovoljavajući rezultati.