Fizički pregled – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Fizički pregled, inspekcija i ispitivanje tela ođ strane lekara.

Preporuka strane: