Fluorizacija i zalivanje fisura zuba kod dece

Protokol za primenu fluorida i zalivanje fisura donet je u cilju prevencije karijesa kod dece i omladine u Srbiji i u potpunosti je usklađen sa protokolom Evropske akademije za dečiju stomatologiju. On podrazumeva niz preporuka zasnovanih na dokazima o upotrebi fluorida u prevenciji karijesa. Primena preporuka je usklađena sa individualnim potrebama deteta.

Svako dete u zavisnosti od uzrasta, stanja zdravlja usta i zuba, navika u ishrani,oralne higijene i karijes rizika uključuje se u preventivni program prema protokolu, koji omogućava donošenje pravilne odluke prilikom davanja saveta za primenu različitih vidova fluorida. To je od izuzetne važnosti, jer samo kontrolisana primena fluorida uz nadzor stomatologa može dati očekivane rezultate.

Tako, na primer, deca od 6 meseci do 2. godine mogu koristiti zubnu pastu koncentracije fluorida od 500 ppm, dva puta dnevno u količini zrna graška, deca od 2. do 6. godine, od 1000 ppm, dva puta dnevno, u količini zrna graška i deca starija od 6 godina, od 1450 ppm, dva puta dnevno u količini 1-2 cm. Pored paste primenjuju se i lakovi, gelovi i rastvori određene koncentracije fluorida.

Neizostavni deo preventivnog programa je i profilaktički postupak zalivanja, tj. zaštite jamica i fisura griznih površina zuba od kariogenih faktora u ustima. Ovaj postupak jedan je od najefikasnijih metoda u prevenciji karijesa. Prvenstveno se štite prvi stalni kutnjaci koji su nesumnjivo najznačajniji zubi za razvoj i i funkciju organa za žvakanje. Ova jednostavna, bezbolna i bezbedna mera namenjena je novoizniklim zubima, ali i svakom zubu za koji se proceni da se nalazi u visokom riziku za nastanak karijesa. Ovo su minimalno invazivne stomatološke procedure koje deca vrlo lako prihvataju, a doprinose očuvanju i unapređenju zdravlja i usta.

U većini stomatoloških poliklinika se za svakog malog pacijenta radi individualni plan terapije sa posebnom pažnjom. Svaki član stomatološkog tima doprinosi pripremi, lečenju i sticanju poverenja najmlađih pacijenata.

Stomatološka poliklinika treba da je mesto u kojem vlada prijatna atmosfera i koja poseduje kutak posebno namenjen deci. Obično se nastoji da to iskustvo protekne bez stresa i traumatičnih doživljaja uz pažljivo planirane posete čime se postiže da dete.

Zalivanje fisura kod dece, možete obaviti u stomatološkoj ordinaciji Repić.