Fraktura lobanje

Da li je fraktura ili prelom lobanje ozbiljna povreda?

Prelomi lobanje su vrlo ozbiljni, ali u većini slučajeva prolaze bez posledica. Ukoliko nije došlo do povrede mozga, i ako kosti nisu ušle u moždano tkivo, oporavak nastupa u skoro svim slučajevima. Na sreću, većina preloma su linearni i nisu suviše ozbiljni. Ono što je kod svake povrede glave važno, bitno je šta se dešava sa mozgom. Prema tome, povreda glave može biti ozbiljna i bez frakture lobanje, a isto tako dug prelom lobanje može biti relativno nevažan.

Kakvi su izgledi pri prelomu lobanje?

Vrlo dobri, ukoliko se ne komplikuju ulaskom prelomljenog fragmenta kosti u moždano tkivo, prskanjem kože, laceracijom moždane supstance ili krvarenjem u mozgu.

Šta se radi prilikom preloma lobanje?

Ukoliko nema oštećenja mozga, lečenje treba da bude simptomatsko, sa nekoliko dana ležanja, uz sedative i analgetike radi smanjivanja bolova. Ukoliko je deo kosti ušao u moždano tkivo ili ako postoji cerebralno krvarenje, ove komplikacije treba hirurški lečiti.