Fraktura (prelom) nosa

Dolazi li često do frakture nosa?

Da. To je jedna od najčešćih povreda zato što je položaj nosa isturen a njegove kosti tanke i osetljive.

Da li je krvarenje iz nosa uvek znak frakture?

Ne. Veliki broj povreda nosa je praćen krvarenjem iz nosa, a da pri tome nosno koštano tkivo nije oštećeno.

Da li pri frakturi nosa uvek postoji krvarenje?

Ne.

Da bi se utvrdila fraktura nosa treba li uvek napraviti rendgenski snimak?

Ukoliko u pitanju dijagnoze nema dileme, to nije potrebno činiti. Ali, posle nameštanja prelomljene kosti uvek treba napraviti rendgenski snimak kako bi se sa sigurnošću znalo da li je kost dobro nameštena.

Koliko vremena posle frakture nosa treba početi lečenje?

Što je moguće pre, po mogućstvu u roku od nekoliko časova, jer se tada najbolje može obaviti manipulacija i pravilno nameštanje prelomljenih delova kosti. Kad protekne nekoliko dana vrlo je teško dovesti nos u pravilan položaj.

Koje se metode koriste pri nameštanju preloma nosa?

a. Spoljna manipulacija rukom koju vrši hirurg
b. Uvlačenje specijalnih instrumenata u nosnu šupljinu kako bi se ispravili prignječeni koštani delovi

Da li je pri nameštanju nosnih fraktura potrebno koristiti anesteziju?

Većina se preloma može namestiti pod lokalnom anestezijom, ali kada je bol suviše jak treba koristiti opšte anestetičko sredstvo.

Da li je zbog frakture nosa potrebna hospitalizacija?

Jedino ukoliko je prelom veliki ili komplikovan pa je potrebna opšta anestezija, ili pak ako postoje dodatne povrede koje zahtevaju smeštaj u bolnici.

Koliko je vremena potrebno da bi fraktura nosa zarasla?

Ove frakture zarastaju brzo zato što je priliv krvi u predeo nosa vrlo veliki. Do zarastanja obično dolazi za dve do tri nedelje.

Koliko dugo posle frakture nosa traje otok na nosu?

Lak otok može postojati nekoliko meseci, ali će veći deo nestati za dve do tri nedelje.

Da li se posle nameštanja frakture nosa koriste antibiotici?

Da, da bi se smanjila opasnost od infekcije.

Da li će nos ostati trajno doformisan posle preloma?

Ne. Ali na mestu preloma može doći do izvesnog zadebljanja.

Šta se može učiniti da se ispravi loše namešteni nos posle preloma nosa?

Da bi se nosu vratio raniji izgled može se izvršiti plastična operacija.

Koliko vremena treba čekati pre no što se preporuči plastična operacija kojom će se korigovati loše srasle frakture nosa i iskrivljenosti?

Od povrede treba da prođe najmanje nekoliko meseci. To se preporučuje zbog toga što trajan otok može onemogućiti da se utvrdi tačan deformitet.

Da li pravilno nameštanje frakture može dati garanciju da neće ostati posle nikakav deformitet?

Na žalost, ne može. Čak i kad se fraktura idealno namesti, pri srastanju može doći do toga da koštano tkivo pri svom obnavljanju prouzrokuje deformitet.