Fras – Nastup gneva i besa

Šta je fras?

Iznenadna eksplozija gneva kod male dece.

Šta dovodi do frasa?

Ljutnja, nezadovoljstvo ili neuspeh deteta da ostvari svoju volju.

Kakav oblik uzimaju ovi napadi?

Dete se može baciti na pod, vrištati, bacakati se, udarati po podu, udarati rukama, nogama ili glavom po podu ili zidovima, ili grebati okolne predmete. Ono čak može i cepati i gristi bilo šta što mu je pod rukom.

Da li je potrebno koristiti lekove ili trankvilizante za decu koja često imaju fras?

Ne.

Kakav treba da je stav roditelja prema frasu?

Budite mirni i čvrsti. Ne popuštajte detetu da ne bi počelo da ovakve napade koristi za isterivanje svoje volje. Ako vidi da frasevi nisu od koristi i da vas ne uznemiravaju, neće ih više koristiti.