Ganglioni

Šta je to ganglion?

Ganglion je cista tetive ili nekog zgloba, i najčešće se javlja u oblasti ručja. Gangliona takođe ima i na drugim delovima tela, naročito na prstima i na stopalu.

U čemu se sastoji lečenje gangliona?

Lečenje gangliona se sastoji u hirurškom uklanjanju, ukoliko ima tendenciju da raste ili da postane veoma bolan.

Da li je uputno rasprsnuti ganglion udarcem, recimo knjige po ručju ili nekim drugim predmetom?

Ne. Ovo je veoma loš način lečenja i može zbog toga da usledi ponovna pojava gangliona.

Da li se ganglioni ponovo javljaju ukoliko se jedanput uklone?

Da, ganglioni se posle operacije ponovo javljaju u oko deset procenata slučajeva.

U čemu se sastoji lečenje gangliona koji se ponovo javljaju?

Potrebno je pristupiti hirurškom uklanjanju po drugi put.