Germinativan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Germinativan, koji klija, koji ima klice.

Preporuka strane: