Giht i Gihtični artitis

Šta je giht?

Hemijski poremećaj organizma koji rezultuje u povišenom stvaranju soli mokraćne kiseline, tzv. urata. Nenormalne količine ovih urata se tada nagomilavaju u rskavici, kostima, bubrezima, koži, burzama i drugim tkivima.

Da li ovo nagomilavanje dovodi do poremećaja ili oštećenja organa u kojima ono nastaje?

Da.

Može li se zbog gihta izgubiti neki od udova?

Ne.

Šta je gihtični artritis?

Poremećaj koji se obično manifestuje napadima mučnih bolova nožnih prstiju, stopala, skočnog zgloba, zglobova ruke, zgloba šake. Najčešće to je zglob nožnog palca.

Može li se gihtični artritis uspešno lečiti?

Da. Postoji nekoliko lekova koji sprečavaju većinu napada gihta. Najviše se koristi alopurinol. Lekovi koji mogu sprečiti akutne napade su kolhicin, fenilbutazon i probenecid. Kombinacije ovih lekova, ako se redovno uzimaju, obično sprečavaju većinu napada gihta.

Može li rano lečenje gihta ili gihtičnog artritisa sprečiti trajno oštećenje zglobova kao i ponavljanje napada?

Da.

Da li je giht karakteristika nekih porodica?

Jeste. Giht je nasledan.

Da li je giht učestaniji kod muškaraca nego kod žena?

Da, dvadeset puta.

Koji su činioci pogodni da prouzrokuju napad akutnog gihta?

Napadi se obično dešavaju posle operacije, prekomernog jela, prekomernog uživanja u alkoholu, uzbuđenja, izloženosti hladnoći. Izvesni lekovi, naročito diuretici koji se oralno uzimaju, izgleda da povećavaju urinsku kiselinu u krvi i prouzrokuju akutne napade gihta. Pa ipak ni jedan od nabrojenih činilaca ne mora biti prisutan pre akutnog napada.

Kakav je tok nelečenog gihtičnog artritisa?

Akutan napad može trajati od dva do četrnaest dana. Napadi se mogu ponavljati u intervalima od nekoliko meseci do jedne godine ili dužim. U periodu između napada bolesnik obično ne oseća  nikakve bolove i simptome u zglobovima. Ako se ne leći, posle izvesnog broja godina, napadi su sve učestaniji, duže traju i ostavljaju teža oštećenja zglobova. Konačno, zglobovi, naročito oni na rukama i stopalima, mogu postati jako iskrivljeni i nepovratno oštećeni prouzrokujući veći stepen invaliditeta.

Da li je giht stvarno »bolest bogatog čoveka«?

Ovo nije istina. Giht se javlja na svim socijalnim nivoima.

Kakve su fizičke manifestacije lokalizovanog gihta?

Bol, osetljivost i otok u predelu zgloba.

Kako se može ustanoviti dijagnoza gihtičnog artritisa?

Otkrivanjem velike količine urične kiseline u krvi.