Ginekološke ordinacije Čačak – Ginekološka ordinacija Materna

Ginekološka Ordinacija Materna Čačak

Ginekološka ordinacija Materna
Ulica Svetog Save broj 50,
32000 Čačak – Srbija

Telefoni:
+ 381(0)13 333 419
+ 381(0)13 316 262

4D/3D ultrazvuk color doppler

4D ultrazvučna metoda je na aparatu poslednje generacije, gde se dobija realnija slika ploda u prostoru i vremenu i podrazumeva snimanje celog pregleda na DVD. Pregled je bitan za trudnice čime se detaljno pregleda plod. 3D ultrazvučnim pregledom pored trudnoća možemo dijagnostikovati i anomalije materice i pratiti ciste i miome.

Invazivna prenatalna dijagnostika

Prenatalna dijagnostika podrazumeva pravovremeno otkrivanje naslednih i intrauterinih stečenih bolesti ploda. Najčešće se svi uzrocnici mogu podeliti na:

  • uticaj genetskog faktora
  • uticaj činioca sredine
  • nepoznate etiologije

Malformacije i poremećaji uzrokovani genetskim anomalijama nastaju zbog hromozomskih anomalija ili kao posledica genetskih mutacija. S druge strane spoljašnji činioci utiču i to kao:

  • lekovi i hemikalije
  • metabolički poremećaji majke
  • infekcije
  • radijacija
  • radiotalasi, toplota, magnetna polja

Tokom poslednje decenije ultra zvuk  je angažovan u toku izvesnih invazivnih dijagnostičkih i terapijskih postupaka. Kao uzorke za prenatalnu dijagnostiku najčešće uzimamo horionske čupice, amnionsku tečnost, fetalnu krv, posteljično tkivo, mada se mogu uzeti i druga fetalna tkiva (koža, mišić, jetra, urin, deo tumora) Dakle, uz mali rizik za dalji tok trudnoće mogu se uzeti uzorci fetalnog tkiva i tako potvrditi ili odbaciti sumnja na prisustvo poremećaja

Biopsija horionskih čupica (chorionic villi sampling)

Razlog za ovu dijagnostičku metodu je najčešće da se eventualni poremećaji otkriju znatno ranije (nego što je to slučaj sa AC) brže i jednostavnije uz gotovo isti rizik za dalji tok trudnoće. Biopsija horiona se izvodi u periodu od 8-12 nedelje gestacije .Pre intervencije ultrasonografski se proveri veličina embriona , srčana akcija i pokreti. Indikacije su – kariotipizacija, metabolički poremećaji, fetalne infekcije(rubella), analize fetalne DNK. Detekcija pola može biti medicinski značajna radi otkrivanja bolesti vezanih za pol (hemofilije, distrofije, poremećaji imuniteta i metabolička oboljenja). Intervencija se može izvesti transcervikalno ili transabdominalno. Rizik je 0.5-3.2 % za spontani pobačaj nakon intervencije. Incidenca pobačaja u prvih 10 nedelja 1-2% (nevezano za intervenciju)

Rana amniocenteza (ac)

Rana aminiocenteza podrazumeva uzimanje plodove vode od 16-19 ng pod kontrolom UZ. Izvodi se radi analize plodove vode i kulture ćelija. Rizik za spontani pobačaj je 0.5-1% nakon intervencije. Traži se mesto sa najvećom KPV. Igle su promera 19-22 G. Indikacije – prenatalna dijagnostika naslednih poremećaja gde postoji bilo kakav rizik. Najčešći razlog su godine pacijentkinje (preko 35). Rezultat se čeka 4 nedelje.

Kasna AC – posle drugog tromesečja – radi odredjivanja zrelosti fetalnih pluća dijagnoze amnionske infekcije, kod Rh imunizacije

Video kolposkopija

Kolposkopija je vrsta pregleda koja predstavlja proširenu dijagnosticku metodu pri pregledu grlića materice. Grlić se posmatra pod različitim uvećanjima od 10-40 puta pri čemu pod tako velikim uveličanjem možemo na vreme otkriti brojne promene na grliću materice , kao i u vagini. Ovaj pregled uz PAPA test trebalo bi vršiti jednom godišnje.

Preporuka strane: